14 jaunākās putnu sugas Latvijā pirms 2014. gada

Katru gadu Latvijā tiek konstatētas arvien jaunas putnu sugas. Vēl pirms 2014. gada iesākšanās piedāvājam ieskatu par 14 jaunākajām putnu sugām – tās konstatētas pēdējo trīs gadu laikā kopš 2011. gada.
2011. gadā – Daurijas bezdelīga Cecropis daurica (sk. piezīmi pie apraksta), ziemeļu ķauķītis Phylloscopus borealis un daglā čakstīte Oenanthe pleschanka.
2012. gadā – priežu stērste Emberiza leucocephalos, mazais jūras krauklis Phalacrocorax pygmeus, klusais ķauķis Hippolais caligata, ceru ormanītis Porzana pusilla, lāsainais ķauķis Locustella lanceolata un tundras tārtiņš Pluvialis fulva.
2013. gadā – rietumu lakstīgala Luscinia megarhynchos, garstilbis Himantopus himantopus, karaliskais ērglis Aquila heliaca, švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi, Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei.

 

2011. gads – 3* jaunas putnu sugas Latvijai

Daurijas bezdelīga Cecropis daurica*

Daurijas bezdelīga virs Ozolaines dīķa 2011. gada 4. maijā. Foto: E. Laucis

Daurijas bezdelīga virs Ozolaines dīķa 2011. gada 4. maijā.
Foto: E. Laucis

Novērojis Edgars Laucis 2011. gada 4. maijā Ozolaines dīķos, Bauskas apkārtnē.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā.

*Piezīme: uz Daurijas bezdelīgas novērošanas brīdi 2011. gadā vēl nebija zināms par tās vēsturisko novērojumu 1851. gada 7. maijā, ko tagad ir izpētījis Ruslans Matrozis (sk. Putni.lv). Sanāk, ka 2011. gada novērojums ir 2. novērojums Latvijā pēc gandrīz 160 gadu pārtraukuma.

Ziemeļu ķauķītis Phylloscopus borealis

Ziemeļu ķauķītis Lejasciema pag. "Tirzmalās" 2011. gada 18. septembrī. Foto: A. Freibergs

Ziemeļu ķauķītis Lejasciema pag. “Tirzmalās” 2011. gada 18. septembrī.
Foto: A. Freibergs

Gredzenošanas tīklos putnu noķēra Aldis Freibergs 2011. gada 18. septembrī Lejasciema pagasta “Tirzmalās”. Tas noticis pēcpusdienā ap plkst. 14.00, kad nekas īpašs vairs netiek gaidīts, jo intensīvākā migrācija ir vērojama no rīta un reizēm vakarpusē.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā.

Daglā čakstīte Oenanthe pleschanka

Daglā čakstīte netālu no Smārdes. Foto: A. Poišs

Daglā čakstīte netālu no Smārdes. Foto: A. Poišs

Andris Poišs 2011. gada 16. oktobrī fotografētās līdz sugai nenoteiktā putna bildes sākotnēji tika ievietotas savvaļas dabas novērojumu dienasgrāmatā Dabasdati.lv.  Tās pašas dienas vakarā ar speciālistu palīdzību Engures novadā netālu no Smārdes novērotā suga tika noteikta kā Latvijā līdz šim nesastaptā daglā čakstīte.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā.

2012. gads – 6 jaunas putnu sugas Latvijai

Priežu stērste Emberiza leucocephalos

Priežu stērste pie Kalnāju fermas. Foto: S. Rabkevičs

Priežu stērste pie Kalnāju fermas. Foto: S. Rabkevičs

Svētdiena, 2012. gada 29. janvāris, ieies Latvijas putnu izpētes vēsturē ar divu jaunu putnu sugu novērojumiem Latvijā vienā dienā. Tukuma novadā pie “Kalnāju” fermas Sandris Rabkevičs novērojis pirmo no tām – priežu stērsti Emberiza leucocephalos.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā.

Mazais jūras krauklis Phalacrocorax pygmeus

Mazais jūras krauklis Užavas lejtecē. Foto: Ainars Mankus

Mazais jūras krauklis Užavas lejtecē. Foto: Ainars Mankus

Otro 2012. gada 29. janvāra jauno putnu sugu – mazo jūraskraukli Phalacrocorax pygmeus – Ventspils novadā Užavas upes krastā konstatējis Kārlis Millers.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numurā.

Klusais ķauķis Hippolais caligata

Klusais ķauķis Ciemupē. Foto: Ainars Mankus

Klusais ķauķis Ciemupē. Foto: Ainars Mankus

Kā pirmie klusā ķauķa konstatēšanas “aizmetņi” atzīmējama A. Klevinska ierakstītā tolaik vēl neatpazītā putna balss Ciemupē 2012. gada 31. maijā, kas vēlāk atpazīta kā klusajam ķauķim piederīga (Celmiņš 2012). Taču par “īsto” klusā ķauķa atklāšanas brīdi Ciemupē uzskatāms 2012. gada 3. jūnijs, kad Jānis Jansons kopā ar Ainaru Mankus novērojuši trīs putnus, no kuriem divi bija tēviņi, kā arī atrasta ligzdu ar trim olām.
Edmunda Račinska ierakstītā klusā ķauķa balss:

Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/3-4 numurā.

Ceru ormanītis Porzana pusilla

Ceru ormanītis Zvārdes poligonā. Foto: Jānis Jansons

Ceru ormanītis Zvārdes poligonā. Foto: Jānis Jansons

2012. gada 9. jūnijā Zvārdes poligonā Jānis Jansons ceru ormanīti Porzana pusilla konstatējis, apmeklējot iepriekš neapmeklētā Zvārdes poligona daļā. Izmantojot izdevību Edmunds Račinskis papildina Latvijas putnu balsu krājumu arī ar kvalitatīvu balss ierakstu.

Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/3-4 numurā.

Lāsainais ķauķis Locustella lanceolata

Lāsainais ķauķis. Foto: Ivo Dinsbergs

Lāsainais ķauķis. Foto: Ivo Dinsbergs

2012. gada 2. septembrī Ivo Dinsbergs kopā ar spāņu kolēģi Rubenu Olivjē gredzenošanas tīklos Papē noķēra jaunu putnu sugu Latvijā – lāsaino ķauķi Locustella lanceolata. “Bija vajadzīgas septiņas gredzenošanas sezonas, 11 mēneši Papē un 6000 gredzenotu putnu, lai notiktu šis brīnums!” – tā Ivo Dinsbergs.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/3-4 numurā.

Tundras tārtiņš Pluvialis fulva

Tundras tārtiņš. Foto: Jānis Jansons

Tundras tārtiņš. Foto: Jānis Jansons

Lielais atklājums noticis 2012. gada 9. septembrī Vītiņu pļavās pie Liepājas ezera (Grobiņas nov.), tikai nedēļu pēc tam, kad konstatēta iepriekšējā jaunā putnu suga Latvijai – lāsainais ķauķis. Jānis Jansons sākumā putnu esot tikai nofotografējis un tikai mājās pamanījis, ka tas atšķiras no iepriekšzināmajām Latvijas putnu sugām.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2012/3-4 numurā.

2013. gadā – 5 jaunas putnu sugas

Rietumu lakstīgala Luscinia megarhynchos

Rietumu lakstīgala. Foto: Ivars Brediks

Rietumu lakstīgala. Foto: Ivars Brediks

2013. gada 29. aprīlī noķerta Kolkā gredzenošanas tīklos. No tīkla šo putnu izņēma Edijs Haberkorns, to noteica Gaidis Gandāns, bet Ivars Brediks apgredzenoja ar gredzenu Nr. JA34966. Uz gredzena ir arī norādīta gredzenošanas valsts informācijas – Latvia, Riga.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2013/2 numurā.

Garstilbis Himantopus himantopus

Garstilbis (Himantopus himantopus) Lubānā. Foto: Jānis Ķuze

Garstilbis (Himantopus himantopus) Lubānā. Foto: Jānis Ķuze

Novērots 2013. gada 19. maijā, 10. putnu vērošanas sacensību „Torņu cīņas 2013” laikā. Sugu novēroja komanda „M-ērgļi” (Jānis Ķuze, Māris Strazds un Normunds Zeidaks) no Lubāna – Zvidzes kanāla torņa. Garstilbis ir suga, kas Latvijā tika gaidīta novērojam jau ilgu laiku un tam par godu tika nosaukta komanda „Himantopus himantopus”, kura ar šādu nosaukumu sāka startēt sacensībās „Torņu cīņas 2005”. Šāda komanda ir piedalījusies arī putnu vērošanas sacensībās ārzemēs.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2013/3 numurā.

Karaliskais ērglis Aquila heliaca

Karaliskais ērglis "Pešo". Foto: Svetoslavs Spasovs / SaveTheRaptors.org

Karaliskais ērglis “Pešo”. Foto: Svetoslavs Spasovs / SaveTheRaptors.org

Konstatēts jaunais putns ar satelītraidītāju projekta „Save the Raptors” ietvaros. Latvijā putns ielidojis 26. maijā pie Ludzas, 27. un 28. maijā uzturējies starp Preiļiem un Subati, bet 29. maijā devies tālāk uz Lietuvu, kur kādu laiku uzturējies pie Utenas.
Vairāk lasi žurnāla “Putni dabā” 2013/3 numurā.

Švarca ķauķītis Phylloscopus schwarzi

Švarca ķauķītis. Foto: Jānis Jansons

Švarca ķauķītis. Foto: Jānis Jansons

2013. gada 21. septembrī Kolkā gredzenošanai tīklā noķēruši Kārlis Millers, Jānis Jansons, Ainars Mankus un Kriss Kehoe (Chris Kehoe).
Vairāk būs lasāms žurnāla “Putni dabā” 2013/4 numurā.

Hjūma ķauķītis Phylloscopus humei

Hjūma ķauķītis. Foto: Jānis Jansons

Hjūma ķauķītis. Foto: Jānis Jansons

2013. gada 7.-11. novembrī Liepājā novērojuši Jānis Jansons, Ainars Mankus, Kārlis Millers un Māris Jaunzemis.
Vairāk būs lasāms žurnāla “Putni dabā” 2013/4 numurā.

 

Sagatavoja Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv

This entry was posted in Interesantākie novērojumi. Bookmark the permalink.

24 Responses to 14 jaunākās putnu sugas Latvijā pirms 2014. gada

 1. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I’m going to
  come back yet again since I book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help
  other people.

 2. Chord Guitar says:

  Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any tips or suggestions? Thanks

 3. casino says:

  Hi there, juist became alert too your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 4. Ned says:

  Considered as the grandfather of all Internet games, Empire 3.
  Another feature that makes Play – Station 3 unique is the the Folding@home program,
  which allows your PS3 to provide valuable data to Stanford University, who use
  your gaming systems spare computation cycles to perform cancer research when you aren’t using the device.
  This is actually condition they place on any form of free income they
  give to a player regardless of whether it’s a deposit bonus
  or free money bonus and mean that you’ll will need to wager the bonus amount a set number of times prior to you are allowed to
  money out any winnings.

 5. Thanks for the ideas you are revealing on this site.
  Another thing I would really like to say is the fact that getting hold of some copies
  of your credit report in order to check accuracy of any detail will be the first activity you have to carry out in
  credit score improvement. You are looking to cleanse your credit report from
  detrimental details problems that ruin your credit score.

 6. I also believe that mesothelioma is a exceptional form of most cancers that is commonly found in those previously familiar with asbestos.
  Cancerous cells form while in the mesothelium, which is a shielding lining which covers the vast majority of body’s bodily organs.
  These cells typically form inside lining of your lungs, mid-section,
  or the sac that really encircles one’s heart.
  Thanks for discussing your ideas.

 7. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would
  never understand. It seems too complicated and very
  broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 8. The HL-2040 also offers a generous 250-sheet paper capacity.
  It even has a screen-print option to print the document on-screen
  at that moment. This compact laser printer only prints in black and white at a speed of up to 27 pages per minute.

 9. Thanks , I’ve recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have discovered so far.
  But, what about the conclusion? Are you positive in regards to
  the source?

 10. Hi there, of course this post is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

  My page :: โลชั่นผิวขาว

 11. Very shortly this web site will be famous among all blogging visitors, due to it’s fastidious articles

  Check out my webpage ครีมทาหน้า

 12. My daughter, Maya, couldn’t resist climbing inside
  the tree trunk. Holm’s Bilbo, however, functioned more as a cameo in “The Lord of the Rings” movies, and he was only
  in them so much. As per reports, it is said that the characters
  that featured in the Lord of the Rings are going to return back in the film
  to hit the theaters in the month of December.

  Also visit my weblog: The hobbit kingdoms of middle earth cheats me of war Cheats gold

 13. เดรส says:

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your
  posts! Carry on the superb work!

 14. First of all I want to say excellent blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you
  center yourself and clear your mind before writing.
  I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas
  out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the
  first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out
  how to begin. Any ideas or tips? Cheers!

 15. The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken
  and she has 83 views. I know this is completely
  off topic but I had to share it with someone!

 16. click says:

  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful information specifically the last part :
  ) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 17. click says:

  Every weekend i used to go to see this web page, as i want enjoyment, for the reason that this this site conations actually nice funny
  stuff too.

 18. theme line says:

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, wonderful blog!

 19. click says:

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could
  locate a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  problems finding one? Thanks a lot!

 20. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great photos
  or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly
  be one of the very best in its niche. Excellent blog!

 21. I hardly drop responses, but i did some serarching and
  wound up here 14 jaunākās putnu sugas Latvijā pirms 2014.

  gada |. And I actually ddo have a couple of questions for you
  if it’s allright. Could it be just me or doess iit seem like a few of
  the comments look like theey are left by brain dead visitors?
  :-P And, if you are posting on other online sites, I would like too keep up with anything
  fresh you ave to post. Could you list of the completee urls of youur shared sites like your
  Facebook page, twittesr feed, or linkedin profile?

  my web site:how to activate windows 8 command line

 22. You should take part in a contest for one of the most useful websites on the net.
  I will recommend this site!

  Feel free to surf to my page :: best wine refrigerator

 23. best cooler says:

  Hi there this is kind of of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise
  so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Feel free to surf to my homepage best cooler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>