Category Archives: Izpēte

Parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2018: plukšķis izzūd, bet dzeltenā cielava atgriežas?

Ainārs Auniņš, ainars.aunins@lu.lv Latvijas ligzdojošo putnu uzskaite šogad tiks veikta jau 15. reizi. Laika periods kopš 2005. gada ir pietiekami garš, lai gūtu priekšstatu par lielākās daļas “parasto putnu” sugu pārmaiņu tendencēm. Uzskaites pirmajos gados lielākajai daļai sugu tika reģistrēts skaita pieaugums, … Continue reading

Posted in 84 (2019/1), Izpēte | Tagged | Leave a comment

Plēsīgo putnu monitoringā iegūtas ziņas par 18 sugu populācijas pārmaiņu rādītājiem

Andris Avotiņš jun., avotins.puces@gmail.com Jānis Reihmanis, janis.reihmanis@ldf.lv Plēsīgie putni kopumā ir reti sastopamas sugas ar salīdzinoši augstu apdraudējuma statusu. Retā sastopamība, plašās ligzdošanas teritorijas un sugu atšķirīgā teritoriālā uzvedība tās padara par samērā grūti uzskaitāmām salīdzināmā veidā starp vietām, gadiem un … Continue reading

Posted in 84 (2019/1), Izpēte | Leave a comment

Migrējošo putnu monitorings Papē 2017. gadā

Lasīt rakstu .pdf formātā Oskars Keišs, Ivo Dinsbergs, LU Bioloģijas institūts, oskars.keiss@lu.lv Migrējošo dzīvnieku aizsardzībā, iespējams, visspilgtāk izpaužas pretruna starp cilvēku un dabas nospraustajām robežām – politiskās robežas ir daudz šaurākas, un veiksmīgai migrējošu sugu aizsardzībai ir nepieciešama daudzu valstu … Continue reading

Posted in 81 (2018/1), Gredzenošana, Izpēte | Tagged , , , | Leave a comment

Piekrastē ligzdojošo putnu monitorings

Lasīt rakstu .pdf formātā Sintija Martinsone, Dabas aizsardzības pārvalde, sintija.martinsone@daba.gov.lv Dabas aizsardzības pārvalde šogad sāk īstenot jaunu projektu – piekrastē ligzdojošo putnu monitoringu. Šā monitoringa mērķis ir iegūt datus par populācijas lieluma pārmaiņām tām sugām, par kurām netiek iegūti dati … Continue reading

Posted in 81 (2018/1), Izpēte | Tagged , , , , | Leave a comment

Par metāla stiepļu izmantošanu žagatu ligzdās

Ruslans Matrozis Teksts un foto Putnu sugām, kuras būvē ligzdas uz vairākām sezonām, ir svarīgi izveidot maksimāli izturīgu konstrukciju, lai pasargātu savu perējumu no iespējamajiem apdraudējumiem un ligzda kalpotu daudzus gadus. Putni meklē ligzdas būvēšanai nepieciešamos materiālus savās ligzdošanas teritorijās … Continue reading

Posted in Izpēte | Leave a comment

Neparasti liels vistilbju skaits Randu pļavu niedrājā 2013. gada oktobrī

Ruslans Matrozis, matruslv@inbox.lv 2013. gada 5. oktobrī veicot putnu vērošanu Randu pļavu niedrājā – Rīgas jūras līča austrumu piekrastes posmā no Kuivižiem līdz Ainažiem – Vladimirs un Edgars Smislovi konstatējuši ievērojamu vistilbju koncentrāciju. Šajā piekrastes posmā, starp liedagu un mežu, … Continue reading

Posted in Izpēte | Leave a comment