Daugavgrīvā perējošs paugurknābja gulbis – ilggadīgs ligzdotājs

Daudziem cilvēkiem, kuri pavada brīvus brīžus Daugavgrīvas jūrmalā, mērojot ceļu uz jūru caur lieguma dīķiem, prieku sagādā tur ligzdojošo paugurknābja gulbju vērošana un piebarošana.

Pateicoties regulārajai paugurknābja gulbju pētīšanai (gredzenošanai un gredzenu kontrolēšanai) Rīgā pēdējos 25 gados, pēc gredzenoto gulbju kontrolēm var uzzināt daudzu gulbju dzīves gaitu ilgākā periodā. Šajā vietā ligzdojošā gulbju mātīte ir pelnījusi īpašu uzmanību! Ir zināms, ka tā dzimusi 2000. gadā, bet nav zināms kurā vietā. 15.02.2002. noķerta un apgredzenota ziemošanas vietā Dānijā, kur viņai uz kreisās kājas uzlikts alumīnija gredzens ar uzrakstu „Copenhagen J2636”, bet uz labas kājas – zaļš plastmasas gredzens ar kodu „H3E”.

Paugurknābja gulbju ģimene Daugavgrīvas liegumā. Priekšā – tēviņš (gredzens „LR EE 645”), aiz viņa mātīte (gredzens „Copenhagen J2636) un pieci mazuļi. 07.07.2013.

Paugurknābja gulbju ģimene Daugavgrīvas liegumā. Priekšā – tēviņš (gredzens „LR EE 645”), aiz viņa mātīte (gredzens „Copenhagen J2636”) un pieci mazuļi. 07.07.2013.

Interesantākais ir apstāklis, ka šī mātīte lieguma dīķos ligzdoja desmit gadus pēc kārtas (no 2004. līdz 2013. gadam)! Turklāt šajos gados mātīte nomainīja vismaz trīs tēviņus. Pirmajos četros gados (2004.–2007.) tēviņš bija negredzenots, tāpēc nav zināms, vai tajos gados bija viens partneris, vai vairāki. 2008. gadā tā ligzdoja ar tēviņu ar gredzenu „EE 830”, kas, iespējams, bija iepriekšējo gadu partneris. Savukārt, 2009. gadā nomainīja partneri un ligzdoja ar citu tēviņu, kuram bija gredzens „LR EK 082”, bet pēdējos četrus gadus ligzdo ar tēviņu ar gredzenu „LR EE 645”. Šajos desmit gados izaudzināja 44 mazuļus (no 1 līdz 7 gadā)!

Jāatzīmē, ka pēc ilglaicīgajiem pētījumiem Rīgā ir secināts, ka lielākā daļa (89%) no ligzdojošajiem gulbjiem perē ne vairāk par četriem gadiem, un tikai visai neliels gulbju skaits perē ilgāk. Turklāt šajā gadā mātītei ir jau 13 gadi, kas ir visai cienījams vecums gulbim, jo vidēji gulbji dzīvo tikai 8 gadus.

Vairāk par gulbju ligzdošanas bioloģiju Rīgā varat lasīt šeit (pdf fails).

Ruslans Matrozis (teksts un foto)

This entry was posted in Gredzenošana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>