"Putni dabā" numuri

Aicinām iepazīties ar LOB žurnālu “Putni dabā” – šeit publicēta daļa rakstu elektroniskā veidā.

2019. gads:
“Putni dabā” 2019/2 (Divi monitoringi – naktsputni lauku ainavā un ligzdotāji jūras piekrastē, Atšķirīgi migrācijas laiki tēviņiem un mātītēm, Sudrabkaiju pētījumi Getliņu izgāztuvē – JAUNUMS)
“Putni dabā” 2019/1 (Kā klājas 2019. gada putnam – mežirbei, Kaķi un putni: kas būtu jāzina esošajiem un topošajiem kaķu īpašniekiem, Sārtā flaminga novērojumi Latvijas teritorijā)

2018. gads:
“Putni dabā” 2018/3 (Paugurknābja gulbju pētījumi, Piedzīvojumi mazo ērgļu ligzdu meklēšanā un meža pīles ligzda 24. stāvā, Saruna ar Aivaru Medni un Pēteri Blūmu)
“Putni dabā” 2018/2 (Eiropas ligzdojošo putnu atlanta datu ievākšana noslēgusies, Fotostāsti: putni mazgājās un vistu vanags nomedī vārnu, Putnošana Juglas ezerā)
“Putni dabā” 2018/1 (2018. gada putns – pļavu tilbīte, Kā klājas putniem Latvijā? – piecu monitoringu apskats, Lopu gārnis Latvijā)

2017. gads:
“Putni dabā” 2017/4 (Skaitīsim ziemojošos ūdensputnus 52. gadu, Notikumiem Papē – 50+, Vanagu noteikšana)
“Putni dabā” 2017/3
“Putni dabā” 2017/2 (Zigrīdai Jansonei – 80, Cielavu noteikšana, Naktsputnu monitorings, Putnošana Sausajā Daugavā)
“Putni dabā” 2017/1 (gada putns – dzeltenā cielava, Eiropas ligzdojošo putnu atlanta pēdējā sezona, uz Gruziju skaitīt putnus)

2016. gads:
“Putni dabā” pielikums bērniem
“Putni dabā” 2016/4 (putnošana Dārziņu attekā, pirmo reizi – Sibīrijas peļkājīte un apgredzenota baltvaigu zoss, lidojums kopā ar mazo gulbi)
“Putni dabā” 2016/3 (strazdu noteikšana, putnošana Kaukāzā, J. Vīksne, I. Ozoliņš, U. Lipsbergs)
“Putni dabā” 2016/2 (dzeņu noteikšana un bungošana, Madonas vietējā grupa, naktsputnu uzskaites)
“Putni dabā” 2016/1 (dižraibais dzenis – 2016. gada putns, putnošana Rīgā ar LOB Rīgas vietējo grupu, vēsturisko rakstu sērijas desmitgade)

2015. gads:
“Putni dabā” 2015/4 (dzīvotņu atjaunošana Ādažos un Dvietē, putni no Rīgas HES līdz Ķengaragam, barotavas no otrreiz izmantotiem materiāliem)
“Putni dabā” 2015/3 (putnu dzīvotņu aizsardzība Rāznā, putnu gredzenošana Lejasciemā, nakts gārnis Latvijā pēc 114 gadiem)
“Putni dabā” 2015/2 (mūsu mežu darbi, vistu vanags Rīgā, ligzdvietas gaigalai un lielajai gaurai)
“Putni dabā” 2015/1 (Latvijas Ornitoloģijas biedrībai 30)

2014. gads:
“Putni dabā” 4. pielikums (Holarktikas putnu nosaukumu saraksts latviešu valodā)
“Putni dabā” 2014/4 (putnošana Ķengaragā, putnu ralliji Igaunijā un Lietuvā, izgatavo putnu barotavu)
“Putni dabā” 2014/3 (trīspirkstu dzeņa ekoloģija, pirmais sikspārņu murds pasaulē, jaunieši grib būt ornitologi)
“Putni dabā” 2014/2 (nāve stiklos, gājputni 2013 un Neretas putni, ģeolokatori un dzelteno stērstu dialekti)
“Putni dabā” 2014/1 (ziņo par gājputniem un balto stārķu ligzdām, piedalies darbā ar putniem savā apkārtnē, skolu programma “Putni un mēs”)

2013. gads:
“Putni dabā” 2013/4 (pūces Ķemeros un ūdensstrazdi, putnošana Rīgā, putnu barošana)
“Putni dabā” 2013/3 (aizraksti valstij, jaunas putnu sugas, Raudas bāze un Donāta Spaļa 30 sezonas Papē)
“Putni dabā” 2013/2 (brīvdienu efekts, putnus iepazīstot personīgi, mākslīgās ligzdas lielajiem ērgļiem)
“Putni dabā” 2013/1 (kākaulis, plēšputnu novērojumi, Jaunzēlande)

2012. gads:
“Putni dabā” 2012/3-4 (ziemojošo ūd-putnu uzskaites, bārdzīlīšu pētījumi)
“Putni dabā” 2012/1-2 (zaļās vārnas, zivju dzenīši, pupuķi, bišu dzeņi)

2011. gads:
“Putni dabā” 2011/1 (pūču numurs)

2010. gads:
“Putni dabā” 2010/3-4 (putnu orientēšanās un migrāciju numurs)
“Putni dabā” 2010/1-2 (ērgļu numurs)

2009. gads:
“Putni dabā” 2009/4
“Putni dabā” 2009/3
“Putni dabā” 2009/2
“Putni dabā” 2009/1

2008. gads:
“Putni dabā” 2008/4
“Putni dabā” 2008/3
“Putni dabā” 2008/2
“Putni dabā” 2008/1

2007. gads:
“Putni dabā” 2007/2-3
“Putni dabā” 2007/1

2006. gads:
“Putni dabā” 16.4
“Putni dabā” 16.3
“Putni dabā” 16.2
“Putni dabā” 16.1

PD_katalogs_lielais2Žurnāla “Putni dabā” 1987.-2006. gada numuru saturu katalogs (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>