2012/3-4

Šķiet tikai nesen LOB biedri saņēma žurnāla “Putni dabā” 2012/1-2 numuru, bet, re, jau atkal vēl viens numurus, turklāt arī dubultais! Kopā ar Ziemassvētku laiku un Jaungada godināšanu tā ir lieliska iespēja nosvinēt “Putni dabā” 60. jubilejas numura izdošanu un 25. gadskārtu kopš žurnāls tiek izdots. Izmantojot izdevību vēlreiz vēlos pateikties visiem, no kā bijusi atkarīga žurnāla izdošana – LOB biedri, redkolēģi, rakstu un bilžu autori, kā arī, protams, finansētāji un atbalstītāji (pilnu sarakstu skatiet žurnāla 2. un 3. lpp.).

 

Saturs:

- “Putni dabā” – 25 (A. Bušs)
- Lai ir, ko svinēt! (V. Ķerus)
- Ziemojošo ūdensputnu uzskaites Latvijā 2007–2012 (A. Stīpniece)
- Naktsputnu monitorings Latvijā – griezes uzskaites no 1989. līdz 2011. gadam (O. Keišs)
- Bārdzīlīte Panurus biarmicus Latvijā – ieskats ligzdošanas bioloģijā un migrācijā
(J. Lipsbergs)
- Jaunās putnu sugas Latvijā 2012. gadā (J. Jansons, A. Bušs)
- Lāsainais ķauķis Papē (I. Dinsbergs)
- Negaidītais piedzīvojums (R. Priedols)
– Rudastes čakste atkal Papē (O. Keišs)
- Gada putna ligzdu apsekošanas darbi aiz muguras (J. Ķuze)
- Peldošs vistu vanags (I. Priedniece)
- Uz Gibraltāra zem putnu ceļa (M. Puķītis)
- Ievai Vilkai – 80 (J. Vīksne)
- Gulbju piebarošanas tradīcijas attīstība Latvijā (R. Matrozis)
- Bet varbūt tā – 90 tortes un viena svece? BirdLife International – 90
(V. Ķerus, I. Grunska)
- Putnu uzskaišu seminārs Papē (I. Grīnerte)
- Eiropas Putnu vērošanas dienas Latvijā (V. Pranks)
- Noziegumi pret dzīvo dabu (V. Ķerus)
- Baiga vasara Mērsraga putniem (E. Lediņš)
- Latvijas ornitoloģijas nozīmīgi notikumi un jubilejas 2012. gadā (R. Matrozis)
- Summary

Paldies atbalstītājiem:

           LOB    Due

Jana Seta    Unitedpress  Arctic Paper  Papyrus
Žurnāla vāki drukāti uz Arctic paper Munken Lynx 170g papīra

Ziedotāji  lapā: Duys ģimene

Ziedotāji LOB kontā: Daina Bērtiņa, Jolanta Cielava, Ilze Dienava-Verdolde, Inta Dimante-Deimantoviča, Jānis Jaško, Inese Keiša, Varis Liepa, Ināra Rozentāle, Antra Stīpniece, Inga Zaķe

Citi atbalstītāji: Toms Kohs, Niklāvs Lizbovskis, Elīze Spridzāne, Tālivaldis Ķerus

Iesaki arī draugiem:

One Response to 2012/3-4

  1. Pingback: “Putni dabā” 2012/3-4 drīzumā |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>