Jaunās putnu sugas Latvijā 2012. gadā

 

Jānis Jansons, Agnis Bušs

Tundras tārtiņš. Foto: Jānis Jansons

Arī šogad Latvijas putnu sugu saraksts ir papildinājies ar vairākām jaunām putnu sugām – janvārī novērotas pat divas sugas vienā dienā – priežu stērste un mazais jūraskrauklis (Rustanoviča u.c. 2012), jūnijā atklāts klusais ķauķis un ceru ormanītis, bet septembris izcēlies ar lāsainā ķauķa (Dinsbergs 2012) un tundras tārtiņa novērojumiem. Tātad sešas jaunas putnu sugas šogad, no kurām tieši puses jeb trīs sugu (klusā ķauķa Iduna caligata, ceru ormanīša Porzana pusilla un tundras tārtiņa Pluvialis fulva) konstatēšanā galvenais “vaininieks” ir putnu fotogrāfs no Saldus – Jānis Jansons. Pārējo sugu pirmatklājēju gods pienākas Sandrim Rabkevičam (priežu stērste), Kārlim Milleram (mazais jūraskrauklis) un Ivo Dinsbergam (lāsainais ķauķis). Šajā rakstā apskatīsim Jāņa Jansona veikumu.
Summary in English

Lasīt rakstu:

PDF: Jaunās putnu sugas Latvijā 2012. gadā /J. Jansons, A. Bušs/

 

Patika raksts?

Atbalsti nākamo žurnāla “Putni dabā” izdošanu un izplatīšanu Latvijas bibliotēkām!

Iesaki arī draugiem:

One Response to Jaunās putnu sugas Latvijā 2012. gadā

  1. Pingback: 14 jaunākās putnu sugas Latvijā pirms 2014. gada |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>