2014/1

Putni_daba_2014-1_vaks1Žurnāla “Putni dabā” 2014/1 numurs ir izdots un ir iespēja iepazīties ar tā saturu elektroniski. Šis žurnāla numurs tiks izdots pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam un citiem atbalstītājiem (sk. lapas apakšā).

 

Saturs

Kā jums pakalpot? /V. Ķerus/
Jauns Eiropas ligzdojošo putnu atlants
2014. gada putns – pupuķis /V. Ķerus/
2013. gada putna akcijas rezultāti /A. Stīpniece, G. Roze/
Skaitīsim balto stārķu ligzdas jau 7. reizi /M. Janaus/
Piedalies darbā ar putniem savā apkārtnē /A. Bušs/
Sāga par jūras ērgli /J. Ķuze/
Par vālodzēm uz palodzēm /V. Liepa/
Liels ziemojošo putnu blīvums Garciema laukos 2008./09. gada ziemā /R. Matrozis, A. Kuročkins, O. Miziņenko/
LOB Skolu programmā “Putni un mēs” /I. Sudāre/
“Dzīvais pavasaris”! /I. Freiberga/
Aicinām ziņot arī par gājputniem /M. Tīrums/
Latvijas ornitoloģijas nozīmīgi notikumi un jubilejas 2014. gadā /R. Matrozis/

 

 

Skatīt arī citus žurnāla “Putni dabā” numurus.

Paldies atbalstītājiem:


LOB Due

JS_logo_new_100 Unitedpress Arctic Paper Papyrus
Žurnāla vāki drukāti uz Arctic paper Arctic Volume White 200g papīra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>