Gājputnu atlidošanas fenoloģija 2013. gada pavasarī

Mārcis Tīrums

Ir pagājuši 18 gadi, kopš uzsākta regulāra gājputnu atlidošanas reģistrācijas kampaņa. Kopš 2009. gada, kad tika izveidoti Dabasdati.lv, standarta gājputnu reģistrācijas anketas papīra formātā pakāpeniski ir zaudējušas savu nozīmi. Tā 2013. gadā saņemtas vairs tikai 50 anketas, kas ir mazākais skaits kopš 1996. gada. Reizē ar šo anketu skaita samazinājumu krietni ir samazinājušās ziņas par tādām parastām un viegli atpazīstamām sugām kā lauku cīrulis, mājas strazds, ķīvīte u.c. Savukārt Dabasdati.lv iespējas ļāvušas paplašināt ziņoto putnu sugu skaitu, kas 2013. gadā sasniedza 171 sugu. Pirms portāla Dabasdati.lv izveidošanas ik gadu ziņas tika saņemtas vidēji par 145 putnu sugām. Lielākais zaudējums ir tas, ka ziņotāji “dabasdatos” pārāk maz uzmanības veltījuši parastām gājputnu sugām, bet vairāk ziņo par retākām un interesantākām putnu sugām.

 

Lasīt rakstu:

Gājputnu atlidošanas fenoloģija 2013. gada pavasarī /M. Tīrums/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>