Kārļa Griguļa ieguldījums Latvijas putnu faunas izpētē

Ruslans Matrozis

Kārlis Grigulis plašākai publikai ir vairāk pazīstams kā populārs bērnu un jauniešu grāmatu autors. Viņa grāmatas par dabu tika izdotas 20. gs. 50.–80. gados. Mazāk ir zināms viņa ieguldījums Latvijas putnu faunas izpētē, publicējot ziņas par retāk sastopamajām putnu sugām, par putnu atlidošanas un aizlidošanas fenoloģiju, gredzenotajiem putniem, detalizēti aprakstot ekskursijas uz vairākām putniem bagātajām vietām. Tāpēc šajā rakstā izvērtēsim viņa ieguldījumu periodā no 1925. līdz 1958. gadam tieši no zinātniskā viedokļa.

 

Lasīt rakstu:

Kārļa Griguļa ieguldījums Latvijas putnu faunas izpētē /R. Matrozis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>