Mēsli Ķemeru nacionālā parka pievārtē

Rolands Lebuss

Pērn 12. jūlijā kopīgi ar Andri Avotiņu junioru apsekojām Dunduru pļavu meža masīvu Ķemeru nacionālajā parkā ar nolūku pārbaudīt visu zināmo lielo ligzdu apdzīvotību. Vienu brīdi mežmalā sadzirdējām traktoru strādājam. Domādami par kārtējiem meža gandētājiem, devāmies trokšņa virzienā. Iznākuši saules gaismā, pamanījām traktoru ar tukšu piekabi, kas lēnām attālinājās no pamatīgas atkritumu čupas, kas greznojās uz ĶNP mežu fona. Andris paspēja nobildēt aizbraucošo cūkotāju ar visu traktora numurzīmi. Laukmala pie ĶNP robežgrāvja bija izbraukāta, nolīdzināta, uzrakta un piemēslota. Daļa atkritumu (pamatā būvgruži ar smakojošu piešprici) vēl bija atklāta skatam, neizlīdzināta un nenorakta, atšķirībā no pārējiem mēsliem, kas bija kārtīgi nobērti ar tīruma augsnes kārtu. Spriežot pēc platības, kurā varēja būt noglabāti mēsli, še atkritumu izgāztuve darbojās jau kādu ilgāku laiku. 16. jūlijā nosūtījām informāciju Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajai administrācijai, kura 18. jūlijā to pārsūtīja Tukuma novada Domei un Tukuma pašvaldības policijai.

 

Lasīt rakstu:

Mēsli Ķemeru nacionālā parka pievārtē /R. Lebuss/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>