Par melngalvas stērstes statusu Latvijā

Ruslans Matrozis

Vēsturiski un mūsdienās melngalvas stērstes Embriza melanocephala ligzdo Kaukāzā (Gruzijā, Azerbaidžānā, Armēnijā, Krievijas Kaukāza reģionā), Turcijā, Itālijā, Grieķijā un citās kaimiņvalstīs (Дементьев, Гладков 1954a; Birdlife International 2004). Baltijas jūras reģionā šī suga novērota kā rets maldu viesis. Piemēram, Somijā tā novērota 18 reizes (no 03.08.1980. līdz 01.07.2013.; Somijas Ornitofaunistiskās komisijas (turpmāk OFK) dati), bet Igaunijas putnu sarakstā šo sugu iekļāva pēc dokumentēta novērojuma 31.05.2003. (Igaunijas OFK dati), kaut gan vēsturiskajā literatūrā ir
aprakstīts baltvācu barona Oskara von Lēvisa (Oscar von Löwis, 1838–1899) pieaugušā tēviņa novērojums 12.06.1857. (Löwis 1886), kurš vai nu nav ņemts vērā, vai arī tiek vēsturiski apšaubīts. Lietuvas teritorijā šī suga joprojām nav konstatēta.

 

Lasīt rakstu:

Par melngalvas stērstes statusu Latvijā /R. Matrozis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>