IEVADS. Mācību gads

Viesturs Ķerus

Līdz ar rudeni skolēniem ir sācies jaunais mācību gads. Arī šajā mācību gadā LOB dos iespēju skolotājiem un skolēniem papildināt skolas dzīvi ar dažādām putniem veltītām nodarbībām programmas “Putni un mēs” ietvaros. Šogad programmas vadību uzņēmusies Daiga Brakmane, ko jau pazīst daudzi dabu izzināt griboši skolēni, ne tikai saistībā ar LOB.

 

Lasīt rakstu:

Mācību gads /V. Ķerus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>