IZPĒTE. Trīspirkstu dzeņa ekoloģija

Madars Bergmanis

Sugas nosaukumā ietvertā pazīme trīspirkstu dzeni padara unikālu citu Eiropas dzeņu vidū. Ilgu laiku tas tika uzskatīts arī par vienīgo dzeņu sugu, kura sastopama gan Vecajā, gan Jaunajā pasaulē. Ģenētiskie pētījumi tomēr pierādīja, ka te jārunā par divām dažādām sugām (Zink et al. 2002). Kopš tā laika izdala Eirāzijas trīspirkstu dzeni Picoides tridactylus un Amerikas trīspirkstu dzeni Picoides dorsalis.

 

Lasīt rakstu:

Trīspirkstu dzeņa ekoloģija /M. Bergmanis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>