JAUNUMI. Jaunumi LOB skolu programmā “Putni un mēs”

Daiga Brakmane

Skola ir vide, kur atbalstīt skolēnus dažādajās interesēs, iedrošināt viņus darīt vairāk, kā arī palīdzēt izvēlēties turpmāko dzīves ceļu. Tas ir atbildīgs uzdevums. Izglītotājiem, kas darbojas ar jauniešu ieinteresēšanu vides izpētē, dabas vērtību apzināšanā un saudzēšanā, talkā nāk Latvijas Ornitoloģijas biedrības skolu programma “Putni un mēs” – ar materiāliem, idejām un padomiem gan stundu norisei, gan interešu izglītības un fakultatīvajām nodarbībām.

 

Lasīt rakstu:

Jaunumi LOB skolu programmā “Putni un mēs” /D. Brakmane/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>