JAUNUMI. Vietējās iniciatīvas putnu popularizēšanai

Agnis Bušs

Šogad (2014. gadā) LOB īstenoja divus vietējo iniciatīvu projektus Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto aktivitāšu ietvaros. Tie paredzēja informēt sabiedrību par dabas liegumā “Randu pļavas” sastopamajiem putniem un to dažādajām dzīvesvietām, kā arī īstenot vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumus par putniem Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

 

Lasīt rakstu:

Vietējās iniciatīvas putnu popularizēšanai /A. Bušs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>