NO LAUKA PIEZĪMĒM. Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī

Ruslans Matrozis, Vladimirs Smislovs, Edgars Smislovs

Vistilbe Lymnocryptes minimus ir viena no visplašāk izplatītajām, bet vismazāk izpētītajām putnu sugām Eiropā (Olivier 2007). Arī Latvijā līdz šim ir uzkrāts samērā neliels informācijas apjoms par šīs sugas fenoloģiju, barošanās un koncentrēšanas vietām. Kāpēc mēs novērojam tik maz vistilbju? Domājams, tāpēc, ka šī suga ir nakts migrants un migrācijas laikā lido visai augstu, sasniedzot 1–4 km augstumu. Vistilbe ir arī tālais migrants, vienā lidojumā pārlido ievērojamus attālumus, iespējams, ka lielākā daļa no Krievijas populācijas putniem pārlido Latvijai pāri, pat nenolaižoties uz zemes. Pa dienu vistilbes ar savu maskējošo apspalvojumu veiksmīgi slēpjas mitrājos. Pilnīgi skaidrs, ka daļa no pašmāju novērotājiem “neatrod” šo sugu tāpēc, ka nespēj to atšķirt no biežāk sastopamās mērkaziņas. Ir arī maz to interesentu, kuri mērķtiecīgi apmeklē mitrājus, bradājot pa ūdeni vai dubļiem, lai varētu izcelt vistilbes. Tāpēc mūsu rīcībā pieejamā informācija ir lielākoties par gadījuma novērojumiem.

 

Lasīt rakstu:

Neparasti liels vistilbju skaits Randu niedrājā 2013. gada oktobrī /R. Matrozis, V. Smislovs, E. Smislovs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>