NO ORNITOLOĢIJAS VĒSTURES. Dabas pētniekam Georgam Lejiņam – 100

Ruslans Matrozis

Vienam no pirmajiem LOB Goda biedriem – Georgam Lejiņam – šogad atzīmējām 100 gadu jubileju. Viņš bija viens no tiem retajiem, kuri uzsāka putnu vērošanu un gredzenošanu vēl pirms 2. pasaules kara, palika Latvijā un turpināja savas aktivitātes nākamos 40 gadus. Pīļu mazuļu gredzenošanas metodes izstrādāšana, migrējošo pūču ķeršanas metode, putnu un sikspārņu preparēšana, pirmās stacionārās migrējošo putnu uzskaites Kolkā un Papē, daudzu retāk sastopamu putnu novērojumi ir G. Lejiņa nākamajām paaudzēm atstātais mantojums, par kuru gribētos atgādināt šajā pārskatā.

 

Lasīt rakstu:

Dabas pētniekam Georgam Lejiņam – 100 /R. Matrozis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>