PASAULĒ. Desmitā daļa putnu sugu – ārpus sugu aizsardzības pasākumu “sasniedzamības zonas”

Martins Foulijs

Starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International ir veikusi vairāk nekā 350 nesen sugu statusu ieguvušu putnu sugu pirmreizējo novērtējumu IUCN (International Union for Conservation of Nature) apdraudēto sugu Sarkanajam sarakstam. Novērtējuma rezultāti bija ļoti satraucoši – vairāk nekā 25 % no nesen atzītajām putnu sugām uzreiz tika iekļautas IUCN Sarkanajā sarakstā kā apdraudētas (Threatened), salīdzinājumam – no kopējā putnu sugu skaita par apdraudētām atzīti 13 % sugu, tāpēc, lai glābtu jaunatklātās sugas, ir steidzami jāīsteno pasākumi šo sugu aizsardzībai.

 

Lasīt rakstu:

Desmitā daļa putnu sugu – ārpus sugu aizsardzības pasākumu “sasniedzamības zonas” /M. Foulijs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>