2015/1

Putni_daba_2015-1_vaks_smŽurnāla “Putni dabā” 2015/1 ir izdots un ir iespēja iepazīties ar tā saturu elektroniski. Šis žurnāla numurs tiks izdots pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam un citiem atbalstītājiem (sk. lapas apakšā).

 

 

 

Saturs

Par puikām un meitenēm, kam putni sirdī! /V. Ķerus/
Latvijas putnu interesentu biedrošanās vēsture no pirmsākumiem līdz pilnīgai patstāvībai /J. Vīksne/
Dzeltenais tārtiņš – 2015. gada putns /O. Keišs/
Latvijas ligzdojošo putnu uzskaites – parasto putnu skaita pārmaiņas 2005–2014 /A. Auniņš/
Ceturtdaļgadsimts kopā ar Latvijas griezēm – naktsputnu uzskaites Latvijā kopš 1989. gada /O. Keišs/
Baltā stārķa ligzdošanas sekmju monitorings Latvijā 1989–2013 /M. Janaus/
Torņu cīņas /E. Lediņš, I. Lediņa/
LOB atbalstītāji gadu gadiem /A. Bušs/
In memoriam: Dr.biol. Jānis Vīksne (1936–2015)

 

 

Skatīt arī citus žurnāla “Putni dabā” numurus.

Paldies atbalstītājiem:


LOB Due

JS_logo_new_100 Unitedpress Arctic Paper Papyrus
Žurnāla vāki drukāti uz Arctic paper Arctic Volume White 200g papīra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>