IZPĒTE. Baltā stārķa ligzdošanas sekmju monitorings Latvijā 1989–2013

Māra Janaus

Balto stārķu ligzdošanas sekmes Latvijā padziļināti sāka pētīt 1989. gadā, kad sešos parauglaukumos tika reģistrēta 131 ligzda. Jau no paša sākuma tas bija brīvprātīgo “stārķumīļu” īstenots projekts, ko kopīgi organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts (LUBI). Kopš tā laika parauglaukumu skaits ir ievērojami pieaudzis un patlaban svārstās 20 līdz 25 parauglaukumu robežās ar aptuveni 1000 ligzdām katru gadu. 2013. gadā projektam pievienojās arī vairāki valstij piederošā enerģētikas uzņēmuma AS “Latvenergo” darbinieki.

 

Lasīt rakstu:

Baltā stārķa ligzdošanas sekmju monitorings Latvijā 1989–2013 /M. Janaus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>