IZPĒTE. Ceturtdaļgadsimts kopā ar Latvijas griezēm – naktsputnu uzskaites Latvijā kopš 1989. gada

Oskars Keišs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir dzīvojusi “laikam pa priekšu” – un proti – sākusi organizēt brīvprātīgas naktsputnu uzskaites jau 20. gs. 80. gadu beigās. Pirmajā uzskaišu metožu aprakstā (J. Priednieks, nepubl. mat.) ir sīki izklāstīta ne tikai griežu uzskaišu plānošana un veikšana, bet ir arī piebilde 3. lappusē “līdzīgi var uzskaitīt arī citus naktsputnus”. Tolaik šim aicinājumam gan atsaukušies tikai daži cilvēki un uzskaitījuši laukirbes un paipalas, taču dati par citām naktsputnu sugām ir nepilnīgi – ar vairāku gadu pārtraukumu, tāpēc mēs Latvijā varam runāt tikai par griežu uzskaiti kopš 1989. gada. Bet arī tas ir sasniegums, jo sistemātiskas griežu uzskaites daudzās Eiropas valstīs drīzāk ir izņēmums.

 

Lasīt rakstu:

Ceturtdaļgadsimts kopā ar Latvijas griezēm – naktsputnu uzskaites Latvijā kopš 1989. gada /O. Keišs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>