NO ORNITOLOĢIJAS VĒSTURES. Latvijas putnu interesentu biedrošanās vēsture no pirmsākumiem līdz pilnīgai patstāvībai

Jānis Vīksne

Vienmēr bijuši dīvaiņi, kurus putni interesējuši vairāk nekā citas radības. Jau izsenis tie mēģinājuši apvienoties biedrībās, kur “tāds ar tādu satikās” un varēja cits citam pastāstīt par saviem redzējumiem un iecerēm. Tagadējā Latvijas teritorijā kopš 19. gs. vidus putnu interesenti pulcējās Rīgas Dabas pētnieku biedrībā (Naturforscher-Verein zu Riga), bet tā bija vācu biedrība, un arī Latvijas brīvvalsts laikā tajā latvieši bija vien atsevišķi cilvēki. Pateicoties Nikolaja fon Tranzē (Nikolai von Transehe) pūlēm, 1925. gadā pie Latvijas Universitātes Dabaszinātņu fakultātes tika nodibināta Latvijas Ornitoloģijas centrāle (LOC) – iestāde, kas nodarbojās ar putnu gredzenošanas organizēšanu Latvijā. Gredzenošana bija jauna lieta un raisīja lielu interesi – LOC bija ap 400 korespondentu – putnu gredzenotāju, daļa no tiem piedalījās arī gājputnu atgriešanās laiku reģistrācijā, sūtīja novērojumus par retāku sugu sastapšanu u.tml. Ievērojams LOC veikums bija pirmās balto stārķu ligzdu starptautiskās uzskaites organizēšana Latvijā 1934. gadā. LOC, protams, nebija biedrība, bet pēc sava darbības rakstura – apvienot daudzu putnu interesentu pūles to izpētei un aizsardzībai – saturiski tai atbilda pilnībā.

 

Lasīt rakstu:

Latvijas putnu interesentu biedrošanās vēsture no pirmsākumiem līdz pilnīgai patstāvībai /J. Vīksne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>