AIZSARDZĪBA. Mūsu mežu darbi pēdējo septiņu gadu laikā

Viesturs Ķerus

Iestāšanās par dabai draudzīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu ir viens no LOB darbības virzieniem jau sen, bet jaunu elpu mežiem veltītās aktivitātes ieguva ap 2008. gadu. Tieši pēc 2008. gada paveikto aplūkošu šajā rakstā. Lai gan esmu licis uzsvaru uz LOB darīto, vēlos atzīmēt, ka lielākoties aprakstītais ir bijis plašākas komandas darbs. Visciešākā sadarbība, aizstāvot dabas aizsardzības intereses Latvijas mežu apsaimniekošanā, ir bijusi ar Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas fondu. Tātad lasītāju lūdzu paturēt prātā, ka aprakstītajos notikumos LOB visbiežāk nav bijusi vienīgā spēlētāja pat tad, ja neesmu to īpaši pieminējis.

 

Lasīt rakstu:

Mūsu mežu darbi pēdējo septiņu gadu laikā /V. Ķerus/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>