IZPĒTE. Latvijas zivjērgļu izpēte ar satelītraidītājiem

Aigars Kalvāns

Aizvien biežāk mūsdienu tehnoloģiju atklājumi tiek izmantoti putnu migrāciju izpētē, un viens no piemēriem ir satelītraidītāju uzlikšana putniem. Ar raidītāju palīdzību iespējams noskaidrot daudzas interesantas lietas – putnu migrācijas ceļus, apstāšanās vietas, ziemošanas vietas u.tml. Dažāda veida raidītāju izmantošanai zivjērgļu izpētē ir jau sena vēsture. Pirmie raidītāji zivjērgļiem tika uzlikti 1995. gadā vairākās valstīs vienlaikus – ASV, Vācijā un Zviedrijā. Līdz 2013. gadam ir zināmi vairāk nekā 40 dažādi projekti, kuros ar raidītājiem tika aprīkoti 463 zivjērgļi, no tiem Eiropā – 194 (Bierregaard et al. 2014).

 

Lasīt rakstu:

Latvijas zivjērgļu izpēte ar satelītraidītājiem /A. Kalvāns/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>