JAUNUMI. Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Andris Dekants

2013.–2017. gads ir laiks, kad Latvijā ievācam datus Eiropas ligzdojošo putnu atlantam (ELPA). Visa Eiropas teritorija tiek sadalīta 50×50 km kvadrātos, un novērotāju mērķis ir katrā no kvadrātiem konstatēt visas tajā ligzdojošās putnu sugas. Apkopojot informāciju par visiem kvadrātiem, iegūst putnu izplatības kartes (1. attēls). Visas Eiropas putnu izplatība kartēta tikai vienu reizi – 20. gs. 80. gados (Latvijā – 1985.–1989. gadā), un šīs kartes apkopotas 1997. gadā izdotajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā (The EBCC Atlas of European Breeding Birds, red. V. Hagmeijers (W. Hagemeijer) un M. Blērs (M. Blair)).

 

Lasīt rakstu:

Eiropas ligzdojošo putnu atlants /A. Dekants/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>