AIZSARDZĪBA. Putnu dzīvotņu aizsardzība Rāznas nacionālajā parkā

Andris Avotiņš juniors

Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2014. gadā īstenoja Latvijas vides aizsardzības fonda projektu “Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām”. Projekta ietvaros nacionālā parka teritorijā meklētas īpaši aizsargājamo sugu ligzdošanas vietas ar mērķi sagatavot mikroliegumu pieteikumus putnu sugu un to dzīvotņu aizsardzībai, tādā veidā uzlabojot reto putnu sugu aizsardzības stāvokli Rāznas nacionālajā parkā.

 

Lasīt rakstu:

Putnu dzīvotņu aizsardzība Rāznas nacionālajā parkā /A. Avotiņš jun./

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>