NO LAUKA PIEZĪMĒM. Putnu gredzenošana Lejasciema pagasta “Tirzmalās”

Aldis Freibergs

Pirmsākums
Sākums bija pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, kad Agris Celmiņš uzaicināja mani piedalīties AcroprojectAcroproject bija Eiropas gredzenošanas centru savienības EURING kopējs projekts, niedrāju ķauķu – Acrocephalus – ģints izpētei, no tās arī nosaukums Acro-project. Trīs gadus (1986–1988) no 20. jūlija līdz 3. augustam ķēru niedrāja putnus Liepājas ezera niedrājā pie “Reiņiem”. Iemācījos no linuma uzvērt tīklus putnu ķeršanai, un pēc projekta darbības beigām manā rīcībā palika linums tīklu gatavošanai un jau gatavi tīkli.

 

Lasīt rakstu:

Putnu gredzenošana Lejasciema pagasta “Tirzmalās” /A. Freibergs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>