Kur satiekas karavīri un daba

Laura Jukāme, Ilze Ķuze

Ādažu militārajā poligonā atjauno Eiropā retu putnu dzīvesvietas

Ādažu militārais poligons ir vieta, kur ikdienā notiek Latvijas un ārvalstu karavīru treniņi – kaujas un taktiskās mācības. Tomēr vienlaikus tā virsājos, mežos, purvos un ūdenstilpēs mīt daudzas Latvijā un Eiropā retas augu un dzīvnieku sugas, tostarp zaļā vārna Coracias garrulus, vakarlēpis Caprimulgus europaeus, rubenis Tetrao tetrix, sila cīrulis Lullula arborea, stepes čipste Anthus campestris, brūnā čakste Lanius collurio, purva tilbīte Tringa glareola un citas.

 

Lasīt rakstu:

Kur satiekas karavīri un daba /L. Jukāme, I. Ķuze/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>