KUR VĒROT PUTNUS. Putnošana Daugavas posmā lejpus Rīgas HES (1991–2015)

Ruslans Matrozis

Daugavas upes baseins ir nozīmīgs putnu migrācijas ceļš, svarīga daudzu putnu sugu ligzdošanas, atpūtas un ziemošanas vieta. Turpinot publikāciju sēriju par labākajām Rīgas putnošanas vietām, autors gribētu pievērst putnotāju uzmanību Daugavas posmam lejpus Rīgas HES, kas ir zināma, bet joprojām maz novērtēta putnošanas vieta. Autorprāt, tā ir labākā putnu vērošanas vieta Daugavas posmā Rīgā, ar vislielāko sugu daudzveidību un skaitu. Šis pārskats ir pirmais kompleksais apkopojums par ūdeņu putnu sugu sastopamību, fenoloģiju un skaitliskajām pārmaiņām šajā upes posmā.

 

Lasīt rakstu:

Putnošana Daugavas posmā lejpus Rīgas HES (1991–2015) /R. Matrozis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>