IZPĒTE. Kā mainījušās ligzdojošo putnu populācijas pēdējos 10 gados?

Ainārs Auniņš

Jebkuras monitoringa programmas, īpaši sabiedriskā monitoringa programmas, sākums ir grūts. Gan pārliecinot cilvēkus iesaistīties jaunā pasākumā, kuram turklāt, atšķirībā no atlanta, pat beigas netiek solītas, gan mēģinot interpretēt pirmo uzskaišu gadu rezultātus.

 

Lasīt rakstu:

Kā mainījušās ligzdojošu putnu populācijas pēdējos 10 gados? /A. Auniņš/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>