IZPĒTE. Ligzdojošo plēsīgo putnu fona monitorings 2014-2015

Andris Avotiņš jun., Jānis Reihmanis

Latvijas Ornitoloģijas biedrība jau divus gadus veic ligzdojošo plēsīgo putnu fona monitoringu. Monitorings tiek veikts atbilstoši metodikai, kura izstrādāta 2013. gada nogalē uzsāktā Dabas aizsardzības pārvaldes finansētā projekta “Fona monitoringu metodiku aktualizācija putnu, sikspārņu (ziemojošie sikspārņi, t.sk. metodes aprobācija, detektoru uzskaites, migrējošo sikspārņu uzskaites Papes stacionārā), abinieku un rāpuļu monitoringam” ietvaros. Tā galvenais uzdevums ir sniegt datus ligzdojošo populāciju skaita pārmaiņu novērtēšanai. Tātad – identificēt skaita pārmaiņu tendences, lai redzētu, kā katrai sugai klājas valstī kopumā. Uzskaites ietver visas dienas plēsīgo putnu sugas, visas pūces, kā arī melno stārķi, kas vairāku kopīgu ekoloģisko aspektu ziņā saderīgs ar dienas plēsīgo putnu grupu.

 

Lasīt rakstu:

Ligzdojošo plēsīgo putnu fona monitorings 2014–2015 /A. Avotiņš jun., J. Reihmanis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>