RECENZIJA. Par Jura Lipsberga atmiņu grāmatu

Ruslans Matrozis

Katrai grāmatai ir sava tapšanas vēsture. Grāmata ir autora ieguldīta apjomīga darba rezultāts, gan veidojot saturu, gan izvēloties informācijas pasniegšanas veidu. Īpaši svarīga loma ir memuāru žanram, ar kuru nākamajām paaudzēm tiek nodota autora pieredze un dzīves norišu vērtējums. Šobrīd mūsu uzmanības lokā ir nonākusi jauna grāmata. Tās autors ir pašmāju leģendārais putnu pētnieks, kas veltījis gandrīz visu savu mūžu putnu vērošanai, izpētei, aizsardzībai un popularizēšanai. Juris Lipsbergs vairāk nekā 40 gadu periodā ir publicējis pāri par 150 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, brošūru un grāmatu, kas plašākai publikai stāstīja par Latvijas savvaļas putniem un citiem dzīvniekiem. Daudzas svarīgākās atziņas autors publicējis zinātnisku rakstu formā, bet to rezultāts bijis atkarīgs no ikdienas notikumiem – mazajām un lielajām uzvarām, neveiksmēm, par kurām zināja tikai tuvākie viņa draugi un kolēģi. Tāda ir zinātnes neredzamā puse, kas ir tikpat svarīga, lai sasniegtu iecerētos mērķus.

 

Lasīt rakstu:

Par Jura Lipsberga atmiņu grāmatu /R. Matrozis/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>