2017/2

Putni_daba_2017-1_vaksŽurnāla “Putni dabā” 2017/2 ir izdots, un ir iespēja iepazīties ar tā saturu elektroniski. Šis žurnāla numurs tiks izdots, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam un citiem atbalstītājiem (sk. lapas apakšā).

 

 

 

 

 

 

Saturs

Putnošanas gada svētki /I. Bojāre/
Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs 2016. gadā /O. Keišs/
Par somzīlītēm un bērniem: Zigrīdai Jansonei – 80 /A. Bušs/
Mājas apogs pēc 24 gadiem – aculiecinieka stāsts /U. Ļoļāns/
Mājas apogs – suga, kas Latvijā nebija konstatēta vairāk nekā 20 gadu /I. Priedniece/
Latvijā novērota jauna putnu suga – arlekīnpīle /N. Rustanoviča/
Cielavu noteikšana /R. Rekmanis/
Neiepazītā Besarābija no putnu viedokļa /O. Opermanis/
Putnošana Sausajā Daugavā (1992–2017) /R. Matrozis/

 

Skatīt žurnāla “Putni dabā” 2017/2 numuru pdf formātā

 

Skatīt arī citus žurnāla “Putni dabā” numurus.

 

Paldies atbalstītājiem:


LOB Due

JS_logo_new_100 Arctic Paper
Žurnāla vāki drukāti uz Arctic paper Arctic Volume White 200g papīra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>