Fotokonkurss “Latvijas bungotāji”

Latvijas Ornitoloģijas biedrības žurnāla “Putni dabā” izsludina fotokonkursu “Latvijas bungotāji.

bungotaji-012

Konkursa mērķis ir apvienot patīkamo un lietderīgo – dot iespēju izpausties fotogrāfiem un apzināt potenciāli derīgos fotoattēlus Latvijas dzeņveidīgo putnu noteikšanas raksta ilustrēšanai žurnālā “Putni dabā”.

Latvijas dzeņveidīgo putnu fotoattēlus pieņemsim šādās kategorijās:
1. Tehniskais attēls – Gaidīsmi attēlus, kas attēlo sugai raksturīgās vizuālās īpašības.
2. Mākslinieciskais attēls – Šajā kategorijā attēla vērtību veido krāsu un kompozīcijas vizuālais baudījums.

Konkursa noteikumi:
1. Fotoattēli jāiesniedz elektroniski līdz 2016. gada 15. janvārim.
2. Darbi jāiesūta elektroniski uz linda@putnidaba.lv.
3. Autori drīkst piedalīties tikai ar saviem fotoattēliem.
4. Iesūtot fotoattēlu autoram jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
5. Iesūtāmo attēlu formāts – jpg.
6. Fotogrāfijām var būt veiktas nelielas korekcijas.
7. Iesniegtie fotoattēli var tikt izmantoti publicēšanai žurnālā “Putni dabā”, t.sk. dzeņveidīgo putnu noteikšanas rakstā. Fotoattēlu autori savus darbus publicēšanai žurnālā “Putni dabā” iesniedz brīvprātīgi un par to nesaņem finansiālu atlīdzību, bet autoriem ir tiesības saņemt žurnāla numura autoreksemplāru.
8. Autori saglabā autortiesības uz fotoattēliem un to izmantošana ārpus žurnāla “Putni dabā” saskaņojama atsevišķi. Iesniedzot fotogrāfijas, autors var norādīt, ka tos drīkst izmantot arī citos LOB materiālos bez tālākas saskaņošanas.

Konkursa nolikums .pdf formātā.

Linda Dambeniece, linda@putnidaba.lv

This entry was posted in Žurnāls "Putni dabā". Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>