Kāpēc putnu būrīša sieniņai jābūt vizmaz 2 cm biezai?

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) ieteiktie putnu būrīšu izmēri ir pamatoti ar laika gaitā veiktajiem pētījumiem par to ietekmi uz putnu ligzdošanas sekmēm. Viens no parametriem, kur “saduras” putnu un ražotāju intereses ir putnu būrīšu sieniņas biezums. LOB iesaka putnu būrīšus gatavot no 2-2,5 cm bieziem dēļiem, kamēr tirdzniecībā pieejami arī būrīši ar 0,5 cm biezām sieniņām.

Pircēju pieprasītāki ir pēc iespējas vieglāki būrīši, t.i. būrīši ar plānām sieniņām -būs vieglāk aiznest uz mājām un arī iekārt kokā. Arī ražotājiem un tirgotājiem tādi patīk labāk, jo jāizlieto mazāk materiāla, tie sanāk lētāki un arī jāmaksā mazāk par transporta izdevumiem.

Tomēr putniem piemērotas ir tieši vismaz 2 cm biezas sieniņas. Kāpēc? Dabā dobumi ar tik plānām sieniņām (0,5 cm) gandrīz nepastāv, jo šādā gadījumā koks vienkārši nolūzt. Arī termoregulāciju būrīši ar plānām sieniņām nenodrošina tik labu, kā būrīši ar biezākām sieniņām.

Pirms kāda laika bija iespēja sagatavot atzinumu par kādu putnu būrīšu piemērotību putniem, kura ietvaros salīdzināju mājas strazdu būrīšus ar tradicionālajiem 2,5 cm bieziem dēļiem un būrīti ar 0,5-1 cm biezām sieniņām. Katrā būrīti tika mērīta temperatūra dažādos apstākļos (apmākušās debesis, tieša saule, ēna). Kontrolei tika mērīta gaisa ārējā temperatūra ēnā.

Tika konstatēts, ka būrīšos ir par pāris grādiem siltāks nekā ārējā vidē. Būtiskas temperatūras atšķirības starp būrīšiem netika konstatētas, tiem atrodoties ēnā vai mākoņainā laikā. Būrīšiem atrodoties tiešo saules staru ietekmē, būrītī ar plānām sieniņām bija būtiski augstāka temperatūra (par apmēram 4oC) nekā pārējos būrīšos. Tas nozīmē, ka būrītis ar plānām sieniņām saulē ievērojami sakarst un var ietekmēt ligzdošanas sekmes (mazuļu izdzīvotību). Līdz ar to būrīšu ar plānajām sieniņām izmantošana nav atzīstama. Šis nelielais pētījums nepretendē un kādu zinātniskumu, tāpēc, lai varētu konstatēt būrīšu ar plānām sieniņām tiešu ietekmi uz putniem, būtu jāveic papildu pētījumi.

Agnis Bušs,
agnis@putnidaba.lv

This entry was posted in #SagaidiPutnus. Bookmark the permalink.

One Response to Kāpēc putnu būrīša sieniņai jābūt vizmaz 2 cm biezai?

  1. fghj xhgf says:

    Jo plānākas sieniņas, jo vieglāk dzenim aizkalties vai caunai izskrāpēties līdz medījumam, arī būrītis ātri izbeigsies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>