Latvijas Pūču izpētes biedrība turpina vērienīgu pūču migrācijas pētījumu

pūcesGandrīz visas Latvijas mežos ligzdojošās pūču sugas, kopumā vairāk nekā trīspadsmit, ir īpaši aizsargājamas ne tikai pie mums Latvijā, bet arī visā Eiropā. Pūcēm nepieciešami lielu dimensiju seni koki, kas intensīvās mežsaimniecības dēļ diemžēl kļūst arvien retāk sastopami. Tieši tādēļ Latvijas Pūču izpētes biedrība veic pastiprinātu šo putnu izpēti un nodrošina to uzskaiti un uzraudzību.

Latviju gan rudens, gan pavasara migrācijas laikā, šķērso ļoti intensīvs putnu migrācijas ceļš. Tādēļ Baltijas jūras piekrastē ir sastopams liels skaits migrējošo pūču. Papes ornitoloģisko pētījumu centrā pūču migrācijas pētījumi tiek veikti jau kopš 1967. gada un ir ilglaicīgākie šāda veida pētījumi Eiropā. Kopš 2011. gada ir uzsākta arī migrējošo pūču ķeršana un gredzenošana Kolkas raga apkārtnē.

Pūču izpētē Latvijā ir iesaistīts liels skaits brīvprātīgo, tajā skaitā skolnieku. Lai veicinātu lielāki sabiedrības iesaistīšanos pūču izpētē un aizsardzībā, 10.janvārī ir oficiāli izveidota Latvijas Pūču izpētes biedrība. Tā kā pēdējos gados gan ligzdojošo, gan migrējošo pūču monitorings tiek veikts tikai pateicoties pūču izpētes entuziastiem, bez papildu finansējuma, Latvijas Pūču izpētes biedrība meklēja papildus finansējumu, kas ļautu turpināt iesākto vērienīgo pētījumu. Piedaloties labdarības projekta LabieDarbi.lv interneta balsojuma konkursā, biedrībai ar SMScredit.lv atbalstu izdevās iegūt nepieciešamo finansējumu Ls 2980 apmērā, kas ļāva turpināt iesākto pētījumu. Skaties video:

Šobrīd projektu konkursā Labiedarbi.lv piedalās projekts Žurnāla “Putni dabā” krāsainie numuri Latvijas bibliotēkām“, lai atlikušie divi šā gada numuri arī nonāktu Latvijas bibliotēkās un būtu BEZ MAKSAS pieejami arī internetā.
Atbalstīt projektu iespējams 3 veidos (jābalso ir VISOS):
http://ej.uz/putni13a – gan ar mobilo tālruni (portālā Labiedarbi.lv),
http://ej.uz/putni13c – gan ar Draugiem.lv profilu,
http://ej.uz/putni13d – gan ar inbox.lv e-pastu.


Par projektu LabieDarbi.lv:

LabieDarbi.lv ir nebanku kredītdevēju tirgus līdera SMScredit.lv labdarības iniciatīva, kuras mērķis  ir projektu konkursa kartībā nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām saņemt finansiālu atbalstu savu ideju un mērķu realizēšanai. Ik mēnesi 15 iesniegtie projekti, tādās jomās kā izglītība, zinātne, māksla, sports, kultūra un vide, gūst iespēju piedalīties interneta balsojuma konkursā, lai uzvaras gadījumā saņemtu līdz Ls 5000 lielu finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Anete Mietule
LabieDarbi.lv jaunākā projektu vadītāja
Tālrunis: 66051666 vai 26277568
E-pasts: anete.mietule@labiedarbi.lv

This entry was posted in Pūces, Uncategorized, Žurnāls "Putni dabā". Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>