Lietuvā ligzdojis Latvijas mazais ērglis

Pagājušā gada jūlijā mazā ērgļu pētījuma uzskaites laikā Lietuvā tika veikts interesants atklājums. 2012. gada 11. jūlijā lietuviešu ornitologs Saulis Skuja, apsekojot vienu no 13 projekta teritorijām – 18 000 ha lielo Biržu mežu biosfēras poligonu – atklāja jaunu mazā ērgļa ligzdu. Zem ligzdas pētnieks atrada mazā ērgļa mirstīgās atliekas – skeletu, spalvas un alumīnija gredzenu ar uzrakstu LATVIA RIGA E3987.

mazojo-erelio-reksnio-liekanos-po-lizdu-s-skujos-nuotr-61068193

Mazā ērgļa mirstīgās atliekas zem ligzdas Lietuvā. Foto: S. Skuja / Grynas.lt

Skelets tika nosūtīts kolēģiem uz Kauņas Tada Ivanauska zooloģijas muzeju, bet informācija par gredzenoto putnu – uz Lietuvas Putnu gredzenošanas centru. Pēc kaulu mērījumu izdarīšanas muzeja putnu nodaļas vadītājs Saulius Rumbutis apstiprināja, ka tas tiešām ir mazā ērgļa, visticamāk – mātītes, skelets. Taču visinteresantāko informāciju sniedza Latvijas Gredzenošanas centrs – noskaidrojās, ka šis putns gredzenots 1991. gada 25. jūlijā netālu no Bēnes, Auces rajonā, ligzdā kā nelidojošs mazā ērgļa jaunulis.

Attālums no dzimtās ligzdas Latvijā līdz bojāejas vietai Lietuvā – 116 km. Laiks kopš gredzenošanas līdz atrašanas dienai – 20 gadu, 11 mēnešu un 16 dienu. Ja šis ērglis (visticamāk – ērglene) gāja bojā 2012. gada pavasarī, tad tā nodzīvoja vairāk nekā 20 gadu, kas nedaudz atpaliek no mazā ērgļa vecuma rekorda. Literatūrā esot minēts, ka vecākais mazais ērglis brīvībā sasniedzis 26 gadu vecumu, kas noteikts pēc gredzenošanas datiem.

Visā Lietuvas organizētās putnu gredzenošanas vēsturē, kura sākās 1929. gadā, šī ir pirmā reize, kad Lietuvā sastapts Latvijā gredzenots mazais ērglis. Šī ir arī pirmā reize, kad vispār tiek konstatēts citas valsts mazā ērgļa iedzīvošanās gadījums Lietuvā. Šis ir arī Latvijas ornitologa Aivara Petriņa pirmais gredzenota mazā ērgļa atradums, kurš gredzenojis mazos ērgļus 10 gadus un kopā apgredzenojis 63 mazos ērgļus.

naujas-eksponatas-kauno-tado-ivanausko-zoologijos-muziejaus-rinkinyje-61068159

Jauns eksponāts Kauņas Tada Ivanauska zooloģijas muzeja krājumos. Foto: S. Rumbutis / Grynas.lt

Šā notikuma varēja arī nebūt, jo nogabalu ar šo mazā ērgļa ligzdu bija paredzēts nocirst kailcirtē 2011. gada ziemā. Ja ne veiksmīga sakritība, tad būtu iznīcināta ne tikai neatrastā šīs aizsargājamās putnu sugas ligzda, bet arī unikāls fakts par mazā ērgļa bioloģiju. Tagad šī ligzda tiek aizsargāta saskaņā ar meža ciršanas noteikumiem – mikroliegums 100 m rādiusā. Šajā ligzdā 2012. gadā cits pāris sekmīgi izaudzināja vienu jaunuli.

Mazais ērglis ir īpaši aizsargājama suga Latvijā un viena no Latvijas bagātībām, jo Latvijā ligzdo aptuveni 3500 pāru jeb 20% no visas pasaules mazo ērgļu populācijas.
Par gredzenotiem putniem un sikspārņiem jāziņo Latvijas Gredzenošanas centram.

Sagatavoja Agnis Bušs (agnis@putnidaba.lv),
pēc Grynas.lt materiāliem un konsultācijām ar Aivaru Petriņu un Latvijas Gredzenošanas centra vadītāju Juri Kazubierni.

This entry was posted in Gredzenošana, Lietuva. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>