Notikusi tikšanās ar RD Satiksmes departamentu par putnu mirstību pie Vairoga pārvada; risinājums – celtniecības tīkls

Vakar, 20. augustā, notika Latvijas Onitoloģijas biedrības (LOB) pāstāvju tikšanās arī Rīgas Domes Satiksmes departamenta (RDSD) amatpersonām, lai izrunātu iespējamos risinājumus. Pēc diskusijām par piemērotāko pagaidu risinājumu tika atzīts Vairoga pāvada stikla sienās noklāt tīklu, iespējams, celtniecības tīklu. Nākampirmdien, 26. augustā, notiks vēl viena tikšanās, lai tālāk runātu jau par konkrētām darbībām, pieaicinot arī RD Mājokļu un vides departamenta (RDMVD) pārstāvjus.

IMG_4821Tikšanos atklāja RD Satiksmes departamenta sabiedrisko attiecību projektu koordinatore Ilze Dišlere, aicinot LOB ekspertu Rolandu Lebusu iepazīstināt ar problēmu un iespējamajiem risinājumiem. R.Lebuss pastāstīja, ka daudzviet pasaulē ir veikti dažādi pētījumi par putnu sadursmēm ar stikliem un tāpēc ir uzkrāta pietiekama zināšanu bāze, lai sniegtu pamatotas rekomendācijas. Īpaši daudz šī problēma ir pētīta Amerikā, kur stikla virsmu izmantošana arhitektūrā ir iecienīta jau vairākas desmitgades. Toronto un Ouklendā ir pat izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām jāvadās jaunu objektu būvniecībā.
Vairoga_parvads3Pamatā ir 2 problēmas – virsma atstaro kokus un citus objektus, kas putniem kalpo par lidojuma mērķi, kā arī cauri stikliem ir labi redzami lidojuma mērķim, bet putns stiklu neuztver kā šķērsli. Vislabākais variants ir padarīt šādas virsmas necaurspīdīgas un neatstarojošas, taču tad tikpat labi varētu uzreiz būvēt betona sienas. Alternatīva ir šādas virsmas padarīt par daļēji caurredzamām ar dažādiem ornamentiem, līnijām, zīmējumiem u.tml. Principā ir vienalga, kas ir attēlots – galvenais, lai zīmējums ir pietiekami labi pamanāms (vēlamas kontrastējošas krāsas, piemēram, sarkanā) un nepārsniedz maksimālos attālumus vienam no otra. Zīmējumu, siluetu un biezu līniju gadījumā tie būtu līdz 10 cm vienam no otra, bet tievu līniju gadījumā – līdz 5 cm, jo lielāku attālumu gadījumā putns var mēģināt izlidot cauri šiem ornamentiem. Jāņem vērā, ka lielākajai daļai putnu acis ir novietotas sānos un tieši priekšā ir tāda kā aklā zona – tādēļ zīmējumiem jābūt pietiekami labi pamanāmiem arī no sāniem. Arī plēsīgo putnu silueti paši par sevi asociācijas nerada, jo ir statiski.
Viens no risinājumiem varētu būt reklāmu izvietošana šajās vietās, kas būtu izdevīgi arī pilsētai, vai dažādu līniju uzlīmēšana vai uzkrāsošana, lai saglabātu šo sienu daļēji caurredzamu. Lai novērstu putnu sadursmes lielākā apmērā, risinājumi ir jāīsteno līdz septembra vidum, kad notiks aktīvā putnu migrācija un noritēs līdz oktobra beigām.

Tālāk RDSD direktora pienākumu izpildītājs Krišjānis Peters aicināja izteikties kolēģus par RDSD iespējām šīs situācijas risināšanā. RDSD Transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Tālivaldis Vectirāns norādīja, ka jāmeklē iespējami izdevīgākais risinājums, jo mēs visi par to maksāsim no savas nodokļu naudas. Ņemot vērā steidzamību, šobrīd nav iespējams īstenot ilgtermiņa risinājumus, jo, piemēram, stiklu aplīmēšana ar līmplēvēm ir ļoti darbietilpīgs process, kam vajadzīgi arī īpaši laika apstākļi, kā arī tas ir samērā dārgi. Turklāt vajadzīgi arī saskaņojumi ar būvvaldi un jārīko konkurss. Reklāmu izvietošanu savukārt ierobežo normatīvie akti. Kā risinājumus nedrīkst izmantot arī uzmanību novērsošus zīmējumus, kas var apdraudēt satiksmes drošību. Tāpēc jāorientējas uz ātriem un samērā lētiem risinājumiem, kuri varētu arī būt pagaidu varianti.

Vairoga_parvads_ban_640

Diskusiju laikā izskanēja arī tādas idejas kā stiklu aizkrāsošana vai nosmērēšana, taču LOB ekspertu ierosinātā tīkla novilkšana pār stikla vairogiem RDSD amatpersonām šķita vispiemērotākā. Galvenais, lai tīkls būtu ar pietiekami biezu linumu un mazu “acs” izmēru. Diskusijas beigās izkristalizējās, ka piemērotākais pagaidu risinājums varētu būt celtniecības tīkla izmantošana, kurš ir ar ļoti mazu “acs” izmēru un jau arī labi pamanāms. Šāds pagaidu risinājums varētu būt izmantot līdz nākamā gada vasarai (ietverot rudens un pavasara migrāciju), kad būtu iespējams īstenot ilgtermiņa risinājumus. Šonedēļ RDSD solīja aprēķināt iespējamās izmaksas un iespējas šāda risinājuma īstenošanā un nākampirmdien, 26. augustā, tikšanās starp LOB ekspertiem un RDSD amatpersonām notiks vēlreiz. Tā kā RD Mājokļu un vides departaments (RDMVD) arī ir uzsācis iespējamo risinājumu izpēti, uz nākamo tikšanos tiks uzaicināti pārstāvji no RDMVD, lai vienotos par katras institūcijas ieguldījumu šīs problēmas risināšanā.

No LOB puses varu piebilst, ka ir apsveicama RDSD iniciatīva šo jautājumu risināt steidzami. Cerams, ka kopā ar RDMVD iesākto pētījumu līdz nākamā gada vasarai tiks rasta iespēja īstenot ilgtermiņa risinājumus, kā arī turpmāk jau pirms būvniecības tiks paredzēti putniem un vispār dabai draudzīgi risinājumi. Lai nepieļautu līdzīgas problēmas nākotnē, labs risinājums būtu izveidot Rīgas “iekšējos” standartus jeb vadlīnijas būvniecības objektiem. Šādu vadlīniju izstrāde izmaksātu krietni lētāk nekā seku novēršana, piemēram, nākotnē paredzētajā Viestura prospekta pārvadā un citos objektos.

Tikšanās laikā piedalījās un informāciju apkopoja
Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv

This entry was posted in Putnu mirstība. Bookmark the permalink.

2 Responses to Notikusi tikšanās ar RD Satiksmes departamentu par putnu mirstību pie Vairoga pārvada; risinājums – celtniecības tīkls

  1. Pingback: Vairoga pārvada apsekošana, lai vienotos par risinājumiem pret putnu mirstību |

  2. Pingback: Turpinās putnu masveida mirstība uz Vairoga pārvada |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>