Tiek pagarināts fotokonkursa „Latvijas bungotāji” darbu iesniegšanas termiņš

Latvijas Ornitoloģijas biedrības žurnāls „Putni dabā” pagarina fotogrāfiju iesniegšanas termiņu fotokonkursam “Latvijas bungotāji” līdz 2016. gada 31. janvārim.

„Putni dabā” atgādina, Latvijā sastopamas deviņas dzeņu dzimtas sugas:

 • baltmuguras dzenis (Dendrocopos leucotos),
 • dižraibais dzenis (Dendrocopos major),
 • vidējais dzenis (Dendrocopos medius),
 • mazais dzenis (Dendrocopos minor),
 • melnā dzilna (Dryocopus martius),
 • tītiņš (Jynx torquilla),
 • trīspirkstu dzenis (Picoides tridactylus),
 • pelēkā dzilna (Picus canus),
 • zaļā dzilna (Picus viridis).

 

Fotokonkursā aicināti piedalīties gan pieredzējuši fotogrāfi, gan fotogrāfijas entuziasti. Kokursa mērķis ir apvienot patīkamo un lietderīgo – dot iespēju radoši izpausties fotogrāfiem un apzināt potenciāli derīgos fotoattēlus Latvijas dzeņveidīgo putnu noteikšanas raksta ilustrēšanai žurnālā “Putni dabā”.

 

Fotokonkursa noslēgumā tiks rīkots attēlu izvērtēšanas pasākums, kurā tiks aicināti piedalīties labāko darbu autori. Izvērtēšanu veiks profesionāla un atbilstoša žūrija, kas pamatos savu viedokli un izteiks ieteikumus, kā uzlabot turpmākos fotoattēlus. Fotoattēli tiks vērtēti ņemot vērā atbilstību kategorijai un attēla mērķim. Labāko darbu autori saņems balvas no Latvijas Ornitoloģijas biedrības un “Motacilla.”

 

Latvijas dzeņveidīgo putnu fotoattēli tiek pieņemti šādās kategorijās:

 • Tehniskais attēls – attēls, kas attēlo sugai raksturīgās vizuālās īpašības.
 • Mākslinieciskais attēls – attēla vērtību veido krāsu un kompozīcijas vizuālais baudījums.

 

Latvijas bungotāju fotoattēlus gaidīsim līdz 2016. gada 31. janvārim. Attēli jāiesūta elektroniski uz linda@putnidaba.lv. Pirms attēlu iesūtīšanas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu!

Posted in Žurnāls "Putni dabā" | Leave a comment

Fotokonkurss “Latvijas bungotāji”

Latvijas Ornitoloģijas biedrības žurnāla “Putni dabā” izsludina fotokonkursu “Latvijas bungotāji.

bungotaji-012

Konkursa mērķis ir apvienot patīkamo un lietderīgo – dot iespēju izpausties fotogrāfiem un apzināt potenciāli derīgos fotoattēlus Latvijas dzeņveidīgo putnu noteikšanas raksta ilustrēšanai žurnālā “Putni dabā”.

Latvijas dzeņveidīgo putnu fotoattēlus pieņemsim šādās kategorijās:
1. Tehniskais attēls – Gaidīsmi attēlus, kas attēlo sugai raksturīgās vizuālās īpašības.
2. Mākslinieciskais attēls – Šajā kategorijā attēla vērtību veido krāsu un kompozīcijas vizuālais baudījums.

Konkursa noteikumi:
1. Fotoattēli jāiesniedz elektroniski līdz 2016. gada 15. janvārim.
2. Darbi jāiesūta elektroniski uz linda@putnidaba.lv.
3. Autori drīkst piedalīties tikai ar saviem fotoattēliem.
4. Iesūtot fotoattēlu autoram jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
5. Iesūtāmo attēlu formāts – jpg.
6. Fotogrāfijām var būt veiktas nelielas korekcijas.
7. Iesniegtie fotoattēli var tikt izmantoti publicēšanai žurnālā “Putni dabā”, t.sk. dzeņveidīgo putnu noteikšanas rakstā. Fotoattēlu autori savus darbus publicēšanai žurnālā “Putni dabā” iesniedz brīvprātīgi un par to nesaņem finansiālu atlīdzību, bet autoriem ir tiesības saņemt žurnāla numura autoreksemplāru.
8. Autori saglabā autortiesības uz fotoattēliem un to izmantošana ārpus žurnāla “Putni dabā” saskaņojama atsevišķi. Iesniedzot fotogrāfijas, autors var norādīt, ka tos drīkst izmantot arī citos LOB materiālos bez tālākas saskaņošanas.

Konkursa nolikums .pdf formātā.

Linda Dambeniece, linda@putnidaba.lv

Posted in Žurnāls "Putni dabā" | Leave a comment

Mārtiņa Brieža lekcija par putnu migrāciju pētījumiem

Ir radusies iespēja noklausīties bijušā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studenta Mārtiņa Brieža, kurš pašlaik ir Polacky Universitātes (Čehija) doktorantūras students, stāstījumu par putnu migrāciju pētījumiem ”Pa migrējošo putnu pēdām: ģeolokatori un to pielietojums migrāciju pētījumos” 5. janvārī plkst. 16.30 LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, 319. auditorijā. Līdz ar to parastajā dienā – trešajā mēneša otrdienā seminārs javārī netiek plānots.

M.Brieža rakstu “Ģeolokācija, izmantojot gaismu: tehnoloģija un principi” ir iespējams izlasīt žurnāla “Putni dabā” 2014/2 numurā (24.-26.lpp.).


Ilze Priedniece
,
doktorantūras skolas “Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” sekretāre

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2015. gada putns – dzeltenais tārtiņš

Dzeltanais tārtiņš (Pluvialis apricaria). Foto: Aivars Petriņš

Dzeltanais tārtiņš (Pluvialis apricaria). Foto: Aivars Petriņš

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) par 2015. gada putnu ir izvēlējusies dzelteno tārtiņu. Tas ligzdo klajos augstajos purvos, bet lielāka skaitā Latvijā sastopams migrācijas laikā pavasarī un rudenī. Šogad plānots apzināt dzeltenā tārtiņa ligzdošanas vietas Latvijā, aicinot par novērojumiem ziņot jebkuru dabas draugu un izglītot sabiedrību.

Lai papildinātu zināšanas par dzeltenā tārtiņa sastopamību Latvijā, aicinām ziņot par šo putnu novērojumiem. Īpaši svarīgas ir ziņas par dzeltenā tārtiņā ligzdošanas vietām. Novērojumus lūdzam reģistrēt portālā www.dabasdati.lv vai sūtīt pa pastu: “2015. gada putna akcijai”, Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, a.k. 105, LV-1046, Rīgā.

Dzeltenie tārtiņi ligzdo tundrā un mežu zonā – klajos augstajos purvos sākot no Grenlandes dienvidaustrumiem un Ziemeļeiropas līdz austrumiem Taimirā. Latvijā ligzdo 260-460 pāru. Salīdzinājumam Igaunijā ligzdo 3000-4000 pāru, Somijā – 120 000-150 000, turpretim Lietuvā – tikai 35-45. Tie veido ilgstošus pārus, kas, iespējams, uzturas kopā arī ārpus ligzdošanas sezonas.

Dzeltenā tārtiņa latīniskā nosaukuma Pluvialis apricaria skaidrojums ir diezgan nepārprotams: pluvialis – “lietu nesošs (lietains)” un apricari – “apsauļot”, tātad: “apsauļojies lietusnesējs”. Ja “apsauļotā” nosaukuma daļa attiecas uz dzeltenīgo apspalvojumu, tad “lietus daļa” attiecas uz tautas vērojumiem, ka “tārtiņš sasauc lietu”.

Vairāk par dzelteno tārtiņu var lasīt žurnāla “National Geographic Latvija” janvāra numurā, kā arī LOB žurnāla “Putni dabā” 2015. gada pirmajā numurā.

Gada putna akciju LOB rīko jau divdesmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti: grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007), melnais stārķis (2008), jūraskrauklis (2009), mednis (2010), meža pūce (2011), jūras ērglis (2012), kākaulis (2013) un pupuķis (2014).

Šogad gada putna akciju LOB rīko sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kur purvu zinātnisko izpēti nodrošina Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai.

 

Papildu informācija Latvijas Ornitoloģijas biedrībā pie gada putna akcijas koordinatora Dr. biol. Oskara Keiša, oskars.keiss@lu.lv.

Posted in LOB ziņas | Leave a comment

Iepazīsti Latvijas putnus lekciju ciklā!

Tumšā tilbīte Tringa erythropus. Foto: Andris Avotiņš

Tumšā tilbīte (Tringa erythropus). Foto: Andris Avotiņš

LOB aicina uz lekcijām par putnu noteikšanu. 11 lekciju cikls paredzēts iesācējiem putnu vērošanā, un tā laikā varēs iepazīt putnus gan pēc izskata, gan pēc balss. Lekcijas notiks katru otrdienu, sākot ar 2015. gada 3. februāri Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 6. auditorijā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. Sākums plkst. 18.00. Lekcijas lasa Andris Avotiņš jun.

Lekciju plāns:

03.02.2015. – Ievads. Noderīgas interneta vietnes. Aparatūra. Pazīmes. Zosis
10.02.2015. – Gulbji-gauras
17.02.2015. – Vistveidīgie-gārņi
24.02.2015. – Piekūnveidīgie-dzērvjveidīgie
03.03.2015. – Bridējputni
10.03.2015. – Pūslīši-alki
17.03.2015. – Baloži-dzeņi
24.03.2015. – Čakstes-zīlītes
31.03.2015. – Mežastrazdi-ķauķīši
07.04.2015. – Mušķērāji-zvibuļi
14.04.2015. – Žubītes-stērstes

Pēc lekciju cikla beigām notiks ekskursija, iegūto zināšanu nostiprināšanai dabā.

Dalības maksa par visu lekciju ciklu ir 50,00 eiro, LOB biedriem un LU Bioloģijas fakultātes studentiem – 25,00 eiro, biedriem, kas iestājušies LOB no 2013. gada 15. decembrim līdz 2014. gada 31. decembrim – bez maksas. Pieteikties var līdz 2015. gada 31. janvārim, rakstot uz e-pasta adresi andris.avotins@hotmail.com vai zvanot pa tālruni 26624787.

Dalībniekiem ieteicams iegādāties putnu noteicējus “Collins Bird Guide, 2nd edition” (2010), kuros veikt piezīmes.

Posted in LOB ziņas | Leave a comment

Iespēja piedalīties ūdensputnu aviouzskaišu seminārā

Aviouzskaites_201420.decembrī LU Bioloģijas fakultātes telpās notiks seminārs ūdensputnu aviouzskaišu metodikas apgūšanai un spēju uzlabošanai.

No šī semināra dalībniekiem tiks izvēlēti cilvēki, kuri pēc tam varēs apgūt jūras putnu uzskaites no lidmašīnas praksē un 2016. gada ziemā spētu sekmīgi piedalīties uzskaitēs.

Interesentiem lūgums pieteikties pie Antras Stīpnieces: antra@lob.lv, tālr. 26542733.

 

Semināra programma apskatāma šeit (MS Word dokuments).

Posted in LOB ziņas | Leave a comment

Ziemas vidū LOB iepriecina ar albumu “Putnu dziesmas”

Putnu_dziesmas_LOB_20142014. gada nogale nāk ar priecīgu ziņu – Latvijas Ornitoloģijas biedrība izdevusi savu pirmo rūpnieciski ražoto albumu CD formātā “Putnu dziesmas”. Albuma risinājuma ideja nākusi no papīra ražotāja Arctic Paper. Albumā skan Edmunda Račinska ierakstīti un rūpīgi atlasīti labākie putnu dziesmu skaņu celiņi, kas ietērpti Madaras Rozes unikālajā dizainā.

Oficiāli “Putnu dziesmas” tika atklātas prezentācijas pasākumā 9. decembrī, kas notika Latvijas vides aizsardzības fonda finansēta projekta ietvaros. Savukārt ideja par albumu tieši šādā veidolā radās pirms apmēram gada, kas arī bija paredzēta kā dāvana Ziemassvētkos. Putnu skaņu ierakstīšana šā albuma vajadzībām sākās jau pirms vairākiem gadiem.

Edmunds Račinskis, putnu skaņu ierakstu autors, par savu putnu sugu izvēli albūmam stāsta: “Iepriekš izdotajos putnu balsu albūmos pārsvarā tika sagatavoti īsāki skaņu celiņi ar lielāku sugu daudzveidību, kas pamatā paredzēti mācību nolūkiem. Šajā reizē izvēlējos tikai 9 putnu dziesmu celiņus, kas izmantojami gan vienkārši pavasara noskaņas baudīšanai, gan arī iespējai iemācīties atpazīt dziedošo putnu.”

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, norādīja, ka “Edmunda interese par putnu skaņu ierakstīšanu radusies pirms daudziem gadiem. Uzlabojoties pieejamai aparatūrai un augot pieredzei, Edmunds ir kļuvis par aktīvāko un ražīgāko Latvijas putnu dziesmu ierakstītāju. Jau vairākus gadus Edmunda ieraksti tiek izmantoti putnu uzskaišu veicēju apmācībai un citos LOB projektos, tomēr par šo, savā ziņā pirmo, albumu ir īpašs prieks.”

Lolita Butāne, Arctic Paper pārstāve, atzina, ka “Albūma vāciņa risinājums izvēlēts netradicionāls – tradicionālās plastmasas diska ligzdiņas vietā izmantots papīrs. Vāciņa izveide bija sarežģītāka nekā parasti, taču “Putnu dziesmām” tomēr pienākas dabai draudzīgs risinājums.” Albuma “Putnu dziesmas” vāciņš veidots atgādinot gan putna ligzdiņu, gan senās vinila plates.

Vairāk par albumā skanošajām putnu sugām un informācijas var iegūt vietnē http://putnidaba.lv/audio/putnu-dziesmas/.

 

Jauno albumu “Putnu dziesmas” var iegādāties LOB dibinātajā uzņēmumā “Motacilla” un veikalā “Upe”, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā.
Albumu mp3 formātā iespējams iegādāties LOB: http://putnidaba.lv/audio/putnu-dziesmas/.

 

Informāciju sagatavoja: Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv

Posted in Balsis, LOB ziņas | Leave a comment

Aizpildi aptauju par žurnālu “Putni dabā” un iegūsti balvas

Žurnāls “Putni dabā” tiek izdots galvenokārt pateicoties tā lasītājiem. Tāpēc mums ir svarīgi tas, ko par šo žurnālu domājiet. Lūgums aizpildīt šo aptauju, lai varam turpmāk arvien uzlabot žurnāla saturu.

Novērtējot žurnāla numurus, iegūsi atlaides pirkumiem
SIA “Motacilla” un piedalīsies dāvanu karšu izlozē
(balvu fonds 140 EUR)!

Vērtēšanā piedalās 2012.-2014. gada numuri. Aizpildot vērtējumu par vismaz 4 numuriem (vai 2 dubultnumuriem vai 1 dubultnumuru un 2 “parastajiem” numuriem), iegūsiet 5% atlaidi SIA “Motacilla” precēm vai pakalpojumiem un piedalīsieties 20 EUR dāvanu karšu izlozē. Aizpildot vērtējumu par visiem numuriem, iegūsiet 10% atlaidi SIA “Motacilla” precēm vai pakalpojumiem un piedalīsieties 50 EUR dāvanu karšu izlozē.

Atlaides ir iespējams iegūt, aizpildot aptauju līdz 2014. gada 31. decembrim. Iegūto atlaidi būs iespējams izmantot līdz 2015. gada 31. decembrim vienam pasūtījumam līdz 100 EUR vērtībā.

Notiks 2 izlozes, kurās piedalīsies līdz 2014. gada 31. oktobrim un 5. decembrim iesniegtās atbildes, katrā izlozējot pa vienai 20 un 50 EUR SIA “Motacilla” dāvanu kartei. NB! Lai piedalītos izlozē, aptaujā ir jābūt norādītam vismaz Vārdam, Uzvārdam un e-pastam vai tālruņa numuram. Aptauju var veikt arī vairākos piegājienos, katrā reizē novērtējot tikai vienu vai dažus žurnāla numurus.

Aizpildi aptauju šeit: http://ej.uz/PDaptauja2014

Posted in Žurnāls "Putni dabā" | 3 Comments

Starptautiskās dzelteno tārtiņu uzskaites

Dzeltenais tārtiņš. Foto: Andris Avotiņš jun.

Dzeltenais tārtiņš. Foto: Andris Avotiņš jun.

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ir Latvijā[1] un Eiropas Savienībā[2] aizsargājama suga, kas apdzīvo ziemeļu dabai raksturīgos augsto purvu atvērtās daļas un slapjos virsājus augstieņu reģionos. Ņemot vērā sugas aizsardzības statusu un specifiskos apdzīvotos biotopus, reizi 5 līdz 6 gados visā Eiropā tiek veikts vispārīgs skaita pārmaiņu monitorings, kurā var iesaistīties ikviens dabas vērotājs.

Dzelteno tārtiņu uzskaites tiek organizētas rudens migrācijas laikā, uzskaitot barošanās vietās un migrācijā esošos dzeltenos tārtiņus – uz laukiem, nolaistos zivju dīķos, jūras piekrastē u.c. Šāda shēma ir izveidota, jo vispārīgais bridējputnu monitorings rietumu Eiropā neietver šo sugu sakarā ar uzskaišu koncentrēšanu pie upju ietekām jūrās. Līdz šim dzelteno tārtiņu uzskaites ir notikušas 2003. un 2008. gada oktobrī.

Lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvākas ziņas par dzelteno tārtiņu skaitu, ikviens ir aicināts, dodoties savās ikdienas gaitās, pārlūkot laukus un piefiksēt novērojumus (skaitu un vietu), tos iesūtot Dabasdati.lv visu oktobri. Centrālie uzskaišu datumi ir 11. un 12. oktobris, uzskaišu mērķa suga ir dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vēlams ziņot arī par pārējām sugām, jo sevišķi ķīvīti Vanellus vanellus.

Latvijā ievērojamākās dzelteno tārtiņu koncentrēšanās vietas atrodas Kurzemē un Zemgalē, tomēr bez šo vietu apsekošanas vien, ir ieteicams pievērst uzmanību arī citām.

Andris Avotiņš jun., avotins.puces@gmail.com[1] ar 2000.11.14. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 396

[2] 2009/147/EC direktīva par savvaļas putnu aizsardzību

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Aizraujošā migrācija – Eiropas Putnu vērošanas dienās

EBW_2014_c.

Miljoniem putnu tuvāko nedēļu laikā pametīs Eiropu, lai dotos uz savām ziemošanas vietām Āfrikā. Mums tas nozīmē tūkstošu putnu barus, kas laidīsies pāri Latvijai. BirdLife International, ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība, ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ielūdz visus Eiropas iedzīvotājus 4. un 5. oktobrī pievienoties pārsteidzošajam dabas brīnumam – putnu migrācijai.

Šogad BirdLife International partneri 37 Eiropas un Centrālāzijas valstīs uzaicina iedzīvotājus vērot putnus un uzzināt daudz jauna dažādos pasākumos un putnu vērošanas ekskursijās. 4. un 5. oktobrī Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas vides aizsardzības fonds un Dabas aizsardzības pārvalde aicina visus interesentus piedalīties Eiropas putnu vērošanas dienās EuroBirdwatch14. Šoruden ir iespēja piedalīties 25 bezmaksas pasākumos – 21 putnu vērošanas ekskursijā un 4 putnu barotavu, būrīšu un radošajās darbnīcās.

Lielākā daļa migrējošo putnu to ligzdošanas un ziemošanas, kā arī atpūtas vietās migrācijas laikā ir apdraudēti gan piemērotu vietu trūkuma, gan klimata pārmaiņu dēļ. Šādi pasākumi kā EuroBirdwatch14 palīdz sabiedrībai apzināties dabas brīnuma – putnu migrācijas – skaistumu un izprast migrējošo putnu vajadzības ligzdošanas, migrācijas atpūtas un ziemošanas vietās.

Eiropas Putnu vērošanas dienas ir ikgadējs pasākums, kas ietver simtiem aktivitāšu dažādās valstīs. Putnu novērošanas vietās novērotie putni, kā arī cilvēku skaits, kas piedalījies pasākumā, tiek saskaitīti un nacionālās organizācijas sniedz par tiem informāciju Eiropas centram, kas šogad atrodas Luksemburgā. Iepriekšējā gadā Eiropas Putnu vērošanas dienu ietvaros teju 20 000 cilvēku no 30 valstīm vienas nedēļas nogales laikā saskaitīja 2 394 855 putnus. Savukārt, Latvijā vairāk nekā 500 dalībnieku kopā reģistrēja 58 363 putnus no 152 sugām.

Eiropas Putnu vērošanas dienas – EuroBirdwatch14 Latvijā organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, kas ir BirdLife International partneris Latvijā, ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

Pasākumu plāns

Sestdiena, 4. oktobris

Ķemeru nacionālais parks. Plkst. 9.00–13.00 Putnu vērošanas ekskursija uz Kaņiera ezeru, Dunduru pļavām un Slampes laukiem (ar autobusu). Izbraukšana no Ķemeru stacijas laukuma plkst. 8.50 (saskaņots ar vilcienu pienākšanas laikiem no Rīgas un Tukuma, vilcienu saraksti atrodami www.pv.lv), izbraukšana no “Meža mājas” plkst. 9.00. Nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs, noderēs arī līdzi paņemtas uzkodas. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr.: 26332786. Ekskursiju vadīs Jānis Ķuze.

Ķemeru nacionālais parks. Plkst. 11.00–15.00 pie Meža mājas putnu barotavu gatavošana un radošās darbnīcas.

Ķemeru nacionālais parks. Plkst. 10.00–15.00 putnu vērošana no CEMEX putnu vērošanas torņa. Šajā laikā tornī būs sastopams ornitologs Viesturs Vintulis, kurš stāstīs par apkārt redzamajiem putniem. Tornis atrodas Kaņiera Riekstu pussalā, jāseko norādei Lapmežciema–Antiņciema ceļa malā.

Putnu vērošana Sātiņu zivju dīķos, Saldus novadā (ar autobusu). Tikšanās plkst. 10.00 Saldus autoostā (Jelgavas iela 2), ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Sātiņu zivju dīķi ir interesanta un dzīvīga dabas vērošanas vieta. Pieteikšanās: 22497233. Ekskursijas vadītāja Zigrīda Jansone.

Putnu vērošana Rīgā (pastaiga). Plkst. 8.00 tikšanās pie Latvijas Dabas muzeja, Kr. Barona iela 4, brauciens ar sabiedrisko transportu (3. autobusu) līdz Daugavgrīvas liegumam. Otra tikšanās vieta: plkst. 9.00 pie Daugavgrīvas lieguma putnu torņa. Ap 5 km gara pastaiga maršrutā Daugavgrīvas liegums–Daugavgrīvas mols–Buļļupe. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Ekskursijas vadītājs Ruslans Matrozis.

Putnu vērošana Kolkas ragā (pastaiga), Dundagas novads. Tikšanās plkst. 8.00; 10.00 un 12.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Pieteikšanās: 26638608. Ekskursijas vadītājs Gaidis Grandāns.

Putnu vērošana Valmieras un Burtnieku ezera apkārtnē (ar autobusu un pastaiga). Tikšanās plkst. 10.00 pie Vidzemes augstskolas Cēsu ielā 4, Valmierā. Laika apstākļiem piemērots apģērbs un slēgti apavi. Pieteikšanās: 26446487. Ekskursiju vadīs Irisa Mukāne.

Putnu vērošana Rimzātu zivju dīķos (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.30 pie Kuldīgas novada muzeja (Pils iela 5). Putnu vērošana zivju dīķos. Pasākums ilgs līdz plkst. 12.00. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, binokļi. Pieteikšanās: 28256131. Ekskursiju vadīs Ritvars Rekmanis.

Papes ezera dabas parks – migrējošo putnu gredzenošana un vērošana LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas novadā. Interesenti tiek gaidīti no plkst. 8.00 līdz 15.00, ornitologs iepazīstinās ar putniem un to gredzenošanu un migrējošo putnu novērošanas un ķeršanas metodēm. Ekskursiju vadīs. Dr. Oskars Keišs (pieteikšanās tālr.: 29236300).

Putnu vērošana Litenē (pastaiga), Gulbenes nov. Tikšanās plkst. 10:00 pie bijušās Litenes mežniecības. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 14.00, tā laikā apsekosim Litenes muižas parku un apkārtējos laukus. Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611.

Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī, stādu gadatirgus ietvaros:

- plkst 9.00 ornitologs Andris Avotiņš jun. vedīs ekskursijā un rādīs migrējošos putnus;
- plkst. 10.00 putnu būrīšu darbnīcā būs iespēja uztaisīt putnu būrīti;
- plkst. 10.30 (pēc pieprasījuma) ornitologs Andris Avotiņš jun. vedīs ekskursijā un rādīs migrējošos putnus;
- plkst. 12.00 ornitologs Andris Avotiņš jun. pastāstīs par Latvijā sastopamajām pūcēm un to slepenajiem dzīves paradumiem;
- plkst. 13.00 dendrārija teritorijā tiks izlikti putnu būrīšu darbnīcā izgatavotie būrīši, būs iespējams uzzināt par to, kā pareizi izvietot putnu būrīšu, kāds būrītis labāk patiks pūcei, bet kāds erickiņam. Šādi palīdzēsim putniem atrast ligzdošanai piemērotu vietu dārza teritorijā.

Putnu vērošanas ekskursija Rāznas nacionālajā parkā (pastaiga). Sākums plkst. 10.00., tikšanās pie Kaunatas pienotavas. Putnu vērošanas ekskursija (pastaiga) Kaunatas un Rāznas ezeru apkārtnē. Putnu vērošanas ekskursiju vadīs Vitālijs Ignatjevs un Regīna Indriķe. Līdzi ņemami binokļi, putnu noteicēji, noderēs arī sviestmaizes. Laika apstākļiem un iešanai dabā piemēroti apavi un apģērbs. Pieteikšanās 29139677.

Putnu barotavu darbnīca Līgatnes dabas takās. Tikšanās plkst. 12.00 pie Līgatnes dabas takas apmeklētaju centra stāvlaukuma. Līdzi ņemt vienu tautas dziesmu par ziemojošiem putniem (nometniekiem) darbnīca notiks, kamēr būs materiāli. Darbnīcas vadītāja Anda Andrušaite.

Putnu vērošanas ekskursija pie Lubāna mitrāja (pastaiga) un dažādas aktivitātes par putniem Lubānā. Tikšanās pie Lubāna mitrāja informācijas centra (Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., Madonas novads ) plkst. 10.00. Nepieciešams laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un, ja ir, binoklis. Ekskursiju vadīs Andris Dekants. Pieteikšanās: 29234956 (Lelde).

 

Svētdiena, 5. oktobris

Ķemeru nacionālajā parkā. Plkst. 9.00–13.00 putnu vērošanas ekskursija uz Kaņiera ezeru, Dunduru pļavām un Slampes laukiem (ar autobusu). Izbraukšana no Ķemeru stacijas laukuma plkst. 8.50 (saskaņots ar vilcienu pienākšanas laikiem no Rīgas un Tukuma, vilcienu saraksti atrodami www.pv.lv), izbraukšana no Meža mājas plkst. 9.00. Nepieciešams laika apstākļiem piemērots apģērbs, noderēs arī līdzi paņemtas uzkodas. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālr.: 26332786. Ekskursiju vadīs Jānis Ķuze.

Ķemeru nacionālajā parkā. Plkst. 11.00–15.00 pie Meža mājas putnu barotavu gatavošana un radošās darbnīcas.

Jūras putnu vērošana Ventspilī, Ventspils novads (pastaiga). Tikšanās pie pilsētas bibliotēkas plkst. 9.00. Putnu vērošana no mola, liedaga, piejūras parkā un tuvējā apkārtnē. Ekskursija ilgs līdz plkst. 12.00. Ekskursijas vadītājs: Ritvars Rekmanis. Pieteikšanās: 28256131

Putnu vērošanas ekskursijas Randu pļavās, Salacgrīvas novads (pastaiga). Satikšanās stāvlaukumā pie Randu pļavu norādes (šosejas Rīga-Ainaži 97. kilometrs), plkst. 9.00, pasākums ilgs līdz plkst. 12.00. Nepieciešami gumijas zābaki. Pieteikšanās: 26446487. Ekskursijas vadītāja: Irisa Mukāne.

Putnu vērošanas ekskursija Rīgā un tās apkārtnē (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.00 pie Latviešu biedrības nama, Merķeļa iela 13. Putnu vērošana maršrutā Juglas ezers-Ķīšezera Pils kaktā un Upesciema zivju dīķos. Ekskursija ilgs līdz plkst. 13.00. Ekskursiju vadīs Ruslans Matrozis. Pieteikšanās: 26446487.

Putnu vērošanas ekskursija Mērsragā (ar autobusu). Tikšanās plkst. 8.00 pie Rīgas Latviešu biedrības nama (Merķeļa iela 13), putnu vērošana pie Bērzciema, Engures ostā, Mērsragā. Ekskursija ilgs līdz plkst. 14.00. Ekskursiju vadīs Edgars Lediņš. Pieteikšanās: 26446487.

Putnu vērošanas ekskursija „Apkārt Lubāna ezeram” (ar autobusu). Tikšanās Madonas autoostā, Rīgas ielā 6, plkst. 10.00, ekskursija ilgs līdz plkst. 16.00. Ekskursiju vadīs Andris Avotiņš juniors. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās: 26624787.

Papes ezera dabas parks – migrējošo putnu gredzenošana un vērošana LU Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, Rucavas novadā. Interesenti tiek gaidīti no plkst. 8.00 līdz 15.00, ornitologs iepazīstinās ar putniem un to gredzenošanu un migrējošo putnu novērošanas un ķeršanas metodēm. Ekskursiju vadīs. Dr. Oskars Keišs (pieteikšanās tālr.: 29236300).

Putnu vērošana Sitas-Pededzes pļavās (pastaiga) Gulbenes nov. Tikšanās plkst. 10.00 pie Sitas-Pededzes pļavām. Ieteicami gumijas zābaki un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Pārgājiena laikā apsekosim Sitas-Pededzes pļavas. Pārgājiens ilgs līdz plkst. 14.00 (vēlākais plkst. 15.00). Ekskursiju vadīs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās: 26264611

Putnu vērošanas pārgājiens dabas liegumā Sedas purvs (pastaiga). Tikšanās plkst. 7.00 Strenču novada Jercēnos, centrā pie Jērcēnu pagasta pārvaldes ēkas. Pārbrauciens 5 km uz putnu vērošanas torni Sedas dīķos. Saullēkta sagaidīšana un rīta putnu vērošana. Mašīnas tiek atstātas pie torņa, pārgājiens ~6 km pa Sedas purva dabas taku. Iešana pa meža takām un kūdras purva šaursliežu dzelzceļu, apaviem jābūt piemērotiem iešanai pa slapju zāli. Pēc pārgājiena atgriežamies pie putnu vērošanas. Ekskursiju vadīs Rūta Zepa. Pieteikšanās līdz 3.oktobrim: 26361362.

 

Papildu informācija: Agnis Bušs, LOB sabiedrisko attiecību koordinators, agnis@putnidaba.lv

Posted in BirdLife, LOB ziņas | Leave a comment