Par PD

Žurnāls “Putni dabā” ir vienīgais žurnāls par un ap putniem latviešu valodā!
Izdevējs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Redakcija

Galvenais redaktors Agnis Bušs (agnis@putnidaba.lv)

Redaktores:
Linda Dambeniece (linda@putnidaba.lv)
Elīna Kokareviča
Daiga Brakmane

Redkolēģi:
Inga Freiberga
Oskars Keišs
Viesturs Ķerus
Jānis Ķuze
Ruslans Matrozis
Ieva Mārdega

Izdevējs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008002230
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese apmeklējumiem:  Skolas iela 3, Rīga, 4. stāvs
Tālrunis: 67221580
E-pasts:  putni@lob.lv
Banka:  Swedbank, HABALV22
Konts: LV34HABA000140J035491
Mērķis pārskaitījumiem: Ziedojums Putni dabā

Žurnālā “Putni dabā”:

 • Putni, to bioloģija, dzīvesveids, dzīvesvietas. Interesanti fakti par putniem.
 • Jaunākais par putnu pētījumiem un to aizsardzības pasākumiem Latvijā. Jaunumi Latvijas putnu izplatībā un ekoloģijā. Pārmaiņas putnu skaitā un izplatībā nereti visātrāk atspoguļo problēmas, kas ietekmē ne vien putnus.
 • Svaigākie faunistikas jaunumi. Jaunas putnu sugas Latvijā. Retu putnu sugu attēli.
 • Putnu pētījumi Latvijā agrākajos laikos un līdz šai dienai. Atskatoties vairāk nekā gadu simteni atpakaļ – putnu pētniecības pirmsākumi Latvijā un cilvēki, kas ierakstījuši savu vārdu ornitoloģijas vēsturē.
 • Ornitoloģijai Latvijā ir bagāta ne vien pagātne, bet arī tagadne. Sarunas ar interesantiem cilvēkiem, kas savu dzīvi veltījuši putniem un to aizsardzībai.
 • No ornitologu lauka piezīmēm – interesanta putnu uzvedība, neparastas ligzdas, negaidīti notikumi.
 • „Putniski” notikumi Latvijā. LOB rīkotie pasākumi, kuros var piedalīties ikkatrs. Labākās putnu vērošanas vietas.
 • Putnu aizsardzības aktualitātes ārzemēs. Izzūdošas putnu sugas un to glābšana no izmiršanas.

“Putni dabā” parasti iznāk četras reizes gadā, un LOB biedri to saņem bez maksas. Žurnāls ir tikai mazliet jaunāks par pašu biedrību – pirmais žurnāla numurs iznāca 1987. gadā.

Ieteikumus un materiālus žurnālam lūdzam sūtīt galvenajam redaktoram Agnim Bušam.

2 Responses to Par PD

 1. Vija Sileviča says:

  Piesakos dāvanai no “Putni dabā”kā “Vides Vēstis”gada abonents.

 2. Quality content is the important to invite the people
  to pay a quick visit the website, that’s what this web page
  is providing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>