Polijā gredzenotā lielā piekūna satelīta raidītāja meklējumi Preiļu apkārtnē

© Valeniker | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Lielais piekūns. © Valeniker | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Mūsdienās putnu migrāciju izpētei pētnieki plaši izmanto satelītu raidītājus, pateicoties kuriem tiek iegūta ļoti vērtīga informācija par dažādiem jautājumiem. Zinātnieki var izsekot pētāmā objekta pārvietošanās ceļiem pat ar stundu precizitāti, redzēt vietas, kur putns nakšņo, barojas, pavada ilgāku laiku. Gadās arī gadījumi, kad signāls no raidītāja pazūd vai „nekustās no vietas”. Tas varētu nozīmēt to, ka raidītājs ir nokritis no putna vai putns ir miris. Šādos gadījumos tiek meklēta vietējo putnu vērotāju palīdzība, lai varētu noskaidrot visus apstākļus. Nesen Latvijā notika līdzīgs gadījums, par kuru gribētu pastāstīt vairāk.

16. jūlijā saņēmu e-pasta vēstuli no sava kolēģa ar lūgumu palīdzēt noskaidrot Polijā ar satelīta raidītāju aprīkota lielā piekūna Falco peregrinus likteni, kura signāls vairākās dienas raidīja no vienas vietas – meža gabala pie Puščas, netālu no Preiļiem. Polijā jau daudzus gadus notiek lielā piekūna reintrodukcijas projekts, ar nolūku atjaunot šajā valstī ligzdojošo šīs sugas populāciju. Daudzi jaunie putni tiek apgredzenoti, bet daļu no tiem pētnieki apgādā arī ar satelīta raidītājiem, lai detalizēti sekotu putnu gaitām. Konkrētais piekūns kā jaunais putns tika apgredzenots ziemeļaustrum Polijā 1. jūlijā, bet pēc desmit dienām ielidoja Latvijas teritorijā un kopš 12. jūlija uzturējās meža masīvā pie Puščas (visai netipisks migrācijas virziens!).

Lielā piekūna migrācijas maršruts (karte no Google).

Lielā piekūna migrācijas maršruts (karte no Google).

Šajā pašā dienā ieliku ziņu par šo novērojumu portālā „Dabasdati” pie lielā piekūna novērojuma, ar lūgumu visiem interesantiem, pie iespējas, apskatīt šo vietu un informēt par putna likteni. Nākamajā dienā uz lūgumu atsaucās Preiļu putnu entuziasts Alberts Čeirāns, kurš uzņēmās apskatīt norādīto vietu, pierunājot uz šo avantūru arī Jāni Pastaru. Divarpus stundu gara vietas „ķemmēšana” nedeva rezultātus, jo attiecīgais meža masīvs un apkārtējā teritorijā bija visai grūti pārmeklējama stipri aizaugušā biotopa dēļ. Nākamajā dienā (18. jūlijā) meklēšanas operācijā tika pieaicināts palīgā arī Juris Šulte. Jau trijatā vairakkārt tika pārmeklēts viss šīs rajons, no kura pēdējās dienās saņemts satelīta signāls no raidītāja, un, beidzot, 165 meklēšanas minūtē putna līķis (jau sadalīšanas stadijā) tika atrasts!

Lielā piekūna līķis Puščas mežā. Foto: Juris Šulte

Lielā piekūna līķis Puščas mežā. Foto: Juris Šulte

Putna līķi un satelīta raidītāju dienu vēlāk Alberts Čeirāns nogādāja Rīgā un tie nokļuva pie šo rindiņu autora. Pēc piekūna līķa apskates, kuru veica Vladimirs Smislovs, tika konstatēts, ka putnam ir pārkosts krūšu kauls, kuru, iespējams, veica kāds zīdītājdzīvnieks velkot jau mirušu putnu pa zemi. Skrotis, kaulu lūzumi vai kādi citi acīmredzami ievainojumi uz putna atliekām nav konstatēti. Pilnīgi iespējams, ka putns ir gājis bojā no kādas slimības vai no nespējas sameklēt sev pietiekoši daudz barības. Pēc sadalīšanas stadijas, domājams, ka piekūns miris 12. vai 13. jūlijā.

Alberts Čeirāns ar satelīta raidītāju. Foto: Ruslans Matrozis

Alberts Čeirāns ar satelīta raidītāju. Foto: Ruslans Matrozis

Lielākie nopelni šajā „meklēšanas operācijā” pienākas visai meklētāju komandai! Paldies Albertam Čeirānam, Jurim Šultem un Jānim Pastaram par neatlaidīgu darbu (faktiski apsēstību) vairāk nekā piecu stundu laikā pārmeklējot Puščas meža gabalu. Pateicoties viņu pūlēm, pētnieki ieguva precīzāku informāciju par putna likteni un dabūjuši atpakaļ padārgo satelīta raidītāju, kuru izmantos turpmākajos pētījumos!

Jāatzīmē, ka šis ir jau otrais veiksmīgi veiktais „pazuduša satelīta raidītāja” meklēšanas gadījums Latvijā. 2012. gada 7. martā Kolkas mežos līdzīgā meklēšanas operācijā, kurā piedalījās pieci cilvēki, tika atrasts satelīta raidītājs, kuru tumšai pīlei Melanitta fusca uzlika Lietuvas pētnieki (Dabasdati.lv).

Domājams, ka arī turpmāk Latvijā notiks līdzīgas meklēšanas operācijas, tāpēc ir svarīgi iepazīties ar Alberta Čeirāna detalizētajām piezīmēm par meklēšanas operācijas gaitu, lai nākamajiem meklētājiem būtu priekšzināšanas braucot meklēt kārtējo pazudušo satelīta raidītāju.

Ruslans Matrozis, matruslv@inbox.lv

This entry was posted in Gredzenošana. Bookmark the permalink.

One Response to Polijā gredzenotā lielā piekūna satelīta raidītāja meklējumi Preiļu apkārtnē

 1. Dear colleagues
  We would like to thank you for your help.
  Our Society “Falcon” conducts a reintroduction of Peregrines for many years. Last few years we started to use transmitters to find out the migrations of our birds. Latvia was first time involved, but that shows that Peregrines from Central Europe can fly there. That gives also hope for future breeding of this species.
  Just to let You know, we released 142 Peregrines this spring, we ringed also about 40 wild chicks. One of 4 release sites is close to Olsztyn. Our aim is to reestablish tree-nesting population in Poland, in future also in Lithuania, Belarus, Russia.
  We are falconers involved in birds of prey conservation for many years.
  Thank you again for your help!
  Janusz Sielicki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>