Putnu uzskaišu seminārs Papē 20.-22.jūlijā

Foto: E. Kantāns

2012. gada 20.–22. jūlijā notiks Latvijas Ornitoloģijas biedrības ligzdojošo putnu uzskaišu seminārs Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā.

Seminārā ir aicināti piedalīties jau esošie dienas putnu un/vai naktsputnu uzskaišu veicēji, kā arī dalībnieki, kas nākamajā gadā plāno uzsākt veikt dienas putnu un/vai naktsputnu uzskaites.

Lai pieteiktos dalībai seminārā, nosūtiet pieteikuma anketu semināra vadītājam Oskaram Keišam pa e-pastu (oskars.keiss@lu.lv) līdz 15. jūnijam.
Semināra maksimālais dalībnieku skaits ir 30, tāpēc nevaram garantēt, ka visi, kas pieteiksies, varēs piedalīties, taču darīsim, ko varēsim, lai visiem būtu šāda iespēja. Priekšroka tiks dota jau esošajiem uzskaišu veicējiem un tiem, kas plāno sākt veikt uzskaites nākamajā gadā.

Pielikumi:
1) Putnu uzskaišu semināra laika grafiks
2) Pieteikuma anketa

Vairāk informācijas par uzskaitēm, metodiku, anketām un iespējām tajās piedalīties, meklējiet LOB mājas lapā:
o) Latvijas Ligzdojošo putnu monitorings: http://www.lob.lv/lv/lp_monitorings/index.php
o) Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs: http://www.lob.lv/lv/programmas/naktsputni.php

Ar cieņu,
Oskars Keišs
semināra vadītājs

     LOB

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>