Starptautiskās dzelteno tārtiņu uzskaites

Dzeltenais tārtiņš. Foto: Andris Avotiņš jun.

Dzeltenais tārtiņš. Foto: Andris Avotiņš jun.

Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria ir Latvijā[1] un Eiropas Savienībā[2] aizsargājama suga, kas apdzīvo ziemeļu dabai raksturīgos augsto purvu atvērtās daļas un slapjos virsājus augstieņu reģionos. Ņemot vērā sugas aizsardzības statusu un specifiskos apdzīvotos biotopus, reizi 5 līdz 6 gados visā Eiropā tiek veikts vispārīgs skaita pārmaiņu monitorings, kurā var iesaistīties ikviens dabas vērotājs.

Dzelteno tārtiņu uzskaites tiek organizētas rudens migrācijas laikā, uzskaitot barošanās vietās un migrācijā esošos dzeltenos tārtiņus – uz laukiem, nolaistos zivju dīķos, jūras piekrastē u.c. Šāda shēma ir izveidota, jo vispārīgais bridējputnu monitorings rietumu Eiropā neietver šo sugu sakarā ar uzskaišu koncentrēšanu pie upju ietekām jūrās. Līdz šim dzelteno tārtiņu uzskaites ir notikušas 2003. un 2008. gada oktobrī.

Lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvākas ziņas par dzelteno tārtiņu skaitu, ikviens ir aicināts, dodoties savās ikdienas gaitās, pārlūkot laukus un piefiksēt novērojumus (skaitu un vietu), tos iesūtot Dabasdati.lv visu oktobri. Centrālie uzskaišu datumi ir 11. un 12. oktobris, uzskaišu mērķa suga ir dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria. Vēlams ziņot arī par pārējām sugām, jo sevišķi ķīvīti Vanellus vanellus.

Latvijā ievērojamākās dzelteno tārtiņu koncentrēšanās vietas atrodas Kurzemē un Zemgalē, tomēr bez šo vietu apsekošanas vien, ir ieteicams pievērst uzmanību arī citām.

Andris Avotiņš jun., avotins.puces@gmail.com[1] ar 2000.11.14. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 396

[2] 2009/147/EC direktīva par savvaļas putnu aizsardzību

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Starptautiskās dzelteno tārtiņu uzskaites

  1. albertspub says:

    Cik skaists, nekad tādu dabā neesmu redzējis.

  2. Noslepums says:

    Tiešām skaists puniņš!

  3. Ireen says:

    Ļoti skaists putninš. Tik izteiksmīgas acis.

Leave a Reply to dzīvesbilde Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>