Torņu cīņas

TC_logo_2016_fbSvētdien, 22. maijā, 3 pavāru restorānā noslēdzās Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētās diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2016″. Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajās 13. sacensībās tajās piedalījās 10 pieredzējušās putnu vērotāju komandas (pavadot torņos 24 stundas, 39 dalībnieki) un četras Tautas klases komandas (pavadot torņos 4 stundas, 15 dalībnieki), kuras torņos uzņēma 286 apmeklētājus. Pirmo reizi “Torņu cīņu” vēsturē visas trīs galvenās godalgas – uzvaru pieredzējušo klasē, kā arī nominācijās “Draudzīgākā komanda” un “Interesantākais novērojums” – ieguva viena komanda – “Himantopus himantopus” no Kaņiera ezera torņa. Tautas klasē pirmo vietu ieguva komanda “Pupuķotājas”.

“Torņu cīņas 2016″ rezultāti apskatāmi ŠEIT

Sacensībām dzīvajā var sekot līdzi ar mirkļbirkas #TornuCinas palīdzību sociālajos tīklos, īpaši Twitter.

Brīvās klases noteikumi

Ikviens interesents ir laipni aicināts piedalīties sacensību brīvajā klasē, vērojot putnus vienu stundu no jebkura putnu vērošanas torņa Latvijā. Lai piedalītos brīvajā klasē:

 1. jāpavada tornī viena stunda;
 2. putnu sugas jāreģistrē brīvās klases anketā – .doc formāts, .pdf formāts (vēlams arī portālā Dabasdati.lv);
 3. jānofotografējas tornī Natura 2000 vietu atbalstam – no plaukstām izveidot taureni, to nofotografēt un publicēt sociālajos tīklos, pievienojot mirkļbirkas #TornuCinas un #Natura2000Day;
 4. anketa ar putnu sugām, dalībniekiem un saite uz fotogrāfiju (ierakstu sociālajā tīklā) jānosūta uz e-pastu uz e-pastu putni@lob.lv līdz 22. maija plkst. 15.00;
 5. līdz norādītajam laikam drīkst apmeklēt neierobežotu skaitu torņu;
 6. viena no brīvās klases komandām izlozes ceļā saņems dāvanu karti no SIA “Motacilla”.

“Torņu cīņas 2016″ torņi un komandas

Komandas ir devušās uz šādiem torņiem:

Pieredzējušo (24h) klase:

1. Lubāna D dambja (Jāņa sētas) tornis - M-ērgļi: Jānis Ķuze, Māris Strazds, Viesturs Vintulis, Sintija Martinsone.
2. Kaņiera (Motacillas) tornisHimantopus himantopus: Ilze Bojāre, Andris Klepers, Ieva Mārdega, Mārcis Tīrums.
3. Kuivižu jeb Randu pļavu (3 pavāru restorāna) tornisHimantopus fārmklubs: Ivars Brediks, Pēteris Daknis, Edijs Haberkorns, Mareks Kilups.
4. Sedas (I) tornis - Naktsputni: Edgars Lediņš, Edgars Laucis, ĒriksTempelfelds, Ivo Dinsbergs.
5. Engures Ziemeļu tornis - Ķauķīši: Margarita Baltā, Paula Zariņa, Jānis Zariņš, Gunita Kalniņa.
6. Dvietes Rietumu (I) tornis - Saldus & Co: Māris Jaunzemis, Jānis Jansons, Ainars Mankus, Sandris Rabkevičs.
7. Luvāna Zvidzes kanāla tornis - Dabasdati.lv: Ritvars Rekmanis, Sandis Laime, Kristaps Vilks, Uģis Piterāns.
8. Mērsraga bākas tornisZaļknābji: Mārtiņš Zilgalvis, Mārtiņš Platacis, Andris Avotiņš, Maija Rozenfelda.
9. Burtnieku poldera tornisNometnieki: Elvijs Kantāns, Renāte Ondzule, Juris Vīgulis.
10. Dvietes Autrumu (II) tornis - Rīgas putni: Armands Majevskis, Elīze Spridzāne, Guna Roze, Toms Kohs.

Tautas (4h) klase:

1. Ķengaraga (Draugiem.lv) tornisPupuķotājas: Dana Heiberga, Baiba Kaškina, Anta Saleniece, Sandra Platniece.
2. Slokas ezera tornisNegredzenotie: Madara Ozola, Daira Sosnare, Imants Ostašs, Gatis Kleins.
3. Daugavgrīvas tornisTrulītes: Daiga Brakmane, Linda Dambeniece, Dace Rukšāne.
4. Dunduru pļavu tornis - Cēsu putnu grupa: Lilija Jansone, Ainārs Valdovskis, Agnese Gaile, Ilona Gaile.

Pieteikšanās*:

- līdz 2016. gada  15. aprīlim ar dalības maksu 20 EUR no komandas;
- līdz 2016. gada 30. aprīlim ar dalības maksu 25 EUR no komandas;
- līdz 2016. gada 12. maijam ar dalības maksu 40 EUR no komandas;
- līdz 2016. gada 19. maijam ar dalības maksu 80 EUR no komandas.

* Pieteikumā uz e-pastu agnis@putnidaba.lv jānorāda:
- kurā klasē startēs (pieredzējušo/24h vai Tautas/4h),
- komandas nosaukums,
- dalībnieku (3-4) sastāvs – vārds, uzvārds (atsevišķi dalībnieki līdz sacensību atklāšanai 2016. gada 21. maijā var tikt mainīti),
- kontaktpersona (e-pasts, tālrunis).
* Komandām tiks apmaksāti degvielas izdevumi braucienam uz/no torņa (katrai komandai 1 auto).
* Dalības maksa jāpārskaita uz LOB kontu LV34HABA000140J035491 līdz attiecīgajam datumam ar norādi – Torņu cīņas dalības maksa par komandu “[nosaukums]”

Putnu vērošanas sacensību “Torņu cīņas 2016″ noteikumi pieredzējušo (24h) klasē

 1. Atvēlētais laiks – 24 stundas: no 14:00 (vēlākais) 21. maijā līdz 14:00 (vēlākais) 22. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt.
 2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā. Uzreiz pēc izlozes komandas drīkst mainīties ar izlozētajiem torņiem, savstarpēji vienojoties.
 3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.
 4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.
 5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku, kā arī to, kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 19. punktu).
 6. Komandā ir trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putnu ir jāredz / jādzird vismaz trijiem no komandas dalībniekiem.
 7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē atsevišķā sarakstā. Šī suga nevarēs tikt iekļauta kopējā sarakstā, salīdzinot sarakstus starp torņiem.
 8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.
 9. Sarakstā ietveramas tikai sugas. Pasugas (piemēram, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības. Sējas zoss uzskatāma par vienu sugu.
 10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.
 11. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi – bez ierobežojumiem.
 12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) – bez ierobežojumiem.
 13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).
 14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā, lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus provocēšanas nolūkā.
 15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālākā apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot, un sugu var iekļaut sarakstā.
 16. Par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas reģistrējusi lielāko sugu skaitu salīdzinājumā ar konkrētā torņa iepriekšējo vidējo rādītāju (iepriekšējo Torņu cīņu laikā no torņa novēroto sugu skaita vidējo rādītāju).
 17. Vienāda reģistrēto sugu skaita (torņa bilances) gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajā tornī.
 18. Gadījumā, ja sacensībās piedalās tornis bez iepriekšējas sacensību pieredzes, iegūtais rezultāts tiek salīdzināts ar visu sacensībās līdz šim piedalījušos torņu iepriekšējo vidējo rādītāju vidējo.
 19. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Sacensību noteikumi “Tautas klasei”

1. Atvēlētais laiks – vienlaidus 4 stundas jebkurā laika posmā no 10:00 (t.i., pēc atklāšanas) 21. maijā līdz 12:00 (vēlākais) 22. maijā. Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Pēc sacensību atklāšanas un nonākšanas sacensību vietā komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt. Pēc 4 stundām komanda drīkst turpināt vērot putnus un reģistrēt sugas atsevišķā sarakstā, un pat pavadīt tornī visas 24 stundas, sastādot konkurenci pieredzējušajām komandām. Šajā gadījumā novēroto putnu sugu skaits kopējos rezultātos netiks vērtēts.
2. līdz 15. punkts – skatīt pieredzējušo klases (24h) sacensību noteikumos.
16. Par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas reģistrējusi lielāko sugu skaitu.
17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajā tornī.
18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

Diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2016” organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Latvijas vides aizsadzības fondu, restorānu “3 pavāri”, Karšu izdevniecību “Jāņa sēta”, SIA “Motacilla”, “Swarovski Optik”, Draugiem.lv, Māri Strazdu, iGoTerra.com, “Sunbird Apps”, Dodies.lv un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Torņu karte veidota sadarbībā ar
banner2

Torņu aizbildņi:

3pr_logo_update2013_bwshort               JS_logo_new_100            Motacilla_logo_linijas_gala1       Logo_jpeg
Kuivižu (Randu pļavu) tornis          Lubāna – D dambja                       Kaņiera tornis                                        Ķengaraga tornis

 

iGoTerra_Logo_01_PNGSpecbalva “Labākā debija” no iGoTerra.comstandarta statuss iGoTerra.com pakalpojumiem, kuru saņems labākais no dalībniekiem, kurš piedalās pirmo reizi sacensībās.

Arī šogad sacensības būs īpašas, jo ir:

 • Torņu aizbildņi - ikviens draudzīgs uzņēmums vai domubiedrs var kļūt par kāda torņa krustvecāku. Tas ir ne tikai vērtīgi, bet arī aizraujoši. Par krustvecākiem jau ir kļuvuši – “3 pavāru restorāns”, karšu izdevniecība “Jāņa sēta”, SIA “Motacilla” un Draugiem.lv.
 • “Tautas klases” komandas – līdzās pieredzējušu putnu vērotāju komandām sacensībās piedalīsies arī “tautas klases” komandas, kurās vairums dalībnieku – putnu vērotāji-amatieri. Galvenā atšķirība sacensību noteikumos – saīsināts sacensību laiks 4 stundas.
 • Ikviens ir dalībnieks – ja apmeklē kādu no torņiem, piedalies arī Tu! Reģistrē savus putnu novērojumus no jebkura putnu vērošanas torņa (arī tāda, kurā nav komandu) portālā Dabasdati.lv.

Saziņai: Agnis Bušs, sacensību “Torņu cīņas 2016″ koordinators
agnis@putnidaba.lv, Twitter – @AgnisBuss

8 Responses to Torņu cīņas

 1. Pingback: Tiek izsludināta pieteikšanās “Tautas klasei” Torņu cīņās |

 2. Pingback: Tiek izsludināta pieteikšanās “Tautas klasei” Torņu cīņās | Meži.lv

 3. Pingback: Nedēļas nogalē notiks putnu vērošanas sacensības „Torņu cīņas” |

 4. Pingback: Notikusi torņu izloze “Torņu cīņās” |

 5. Pingback: „Torņu cīņas 2013” laikā konstatēta jauna putnu suga Latvijā – garstilbis |

 6. Pingback: 14 jaunākās putnu sugas Latvijā pirms 2014. gada |

 7. Pingback: Zināmi torņi, uz kuriem dosies sacensību “Torņu cīņas” komandas |

 8. Pingback: Noslēgušās putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2014” |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>